NIPT kosteloos voor alle zwangere vrouwen

Sinds medio dit jaar is de niet-invasieve prenatale test (NIPT) voor alle zwangere vrouwen kosteloos beschikbaar. Na de introductie ervan in 2017 in Nederland hebben onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum enkele ethisch-maatschappelijke vraagstukken omtrent deze nieuwe techniek onder de loep genomen. Een daarvan was de financiële bijdrage van de zwangere vrouwen.

Met NIPT is het mogelijk om via het bloed van een zwangere vrouw stukjes DNA van haar ongeboren kindje te onderzoeken op eventuele ernstige chromosoomafwijkingen, zoals het down-, edwards- en patausyndroom. Dat rondzwervende baby-DNA in het bloed van de moeder is afkomstig van de placenta. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de uitslag van een NIPT vaker klopt dan bij een combinatietest. Maar de introductie van een nieuwe prenatale test gaat altijd gepaard met ethische vraagstukken.

Ruim duizend burgers

Wetenschappers van het Erasmus MC onderzochten er drie. Zo wilden ze weten of er maatschappelijke druk ontstaat bij zwangere vrouwen om deel te nemen aan zo’n screening. Verder vroegen ze zich af of het voor de doelgroep moeilijk is om een goede keuze te maken bij zo’n complexe test. Het derde thema betrof de wenselijkheid van een eigen financiële bijdrage. De onderzoekers spraken hierover met vele zwangere vrouwen en ze vroegen aan ruim duizend burgers naar hun morele perspectief op de NIPT.

Geen oordeel

Uit de analyses concluderen de wetenschappers dat tijdens de counseling niet te veel de nadruk op de technische aspecten van de test moet liggen, maar vooral op de persoonlijke en morele waarden van de zwangere en haar eventuele partner. Verder blijkt dat het overgrote deel van de ondervraagden vindt dat zwangere vrouwen zelf moeten bepalen of ze wel of niet kiezen voor NIPT. Daarover hebben zij geen oordeel. De onderzoekers stelden dat NIPT kosteloos zou moeten zijn om de reproductieve autonomie te bevorderen. Dit laatste voorstel is inmiddels ingewilligd.

Meer informatie