Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag 2022

De zevende Life Sciences & Health Publiek-Private Samenwerking dag 2022 (LSH PPS dag) vond op 22 maart 'live' plaats. Het door ZonMw en Health~Holland georganiseerde evenement in de Jaarbeurs in Utrecht had als thema Transitie in gezondheid en zorg.

Over de LSH publiek-private samenwerking dag

De LSH PPS dag 2022 stond geheel in het teken van publiek-private samenwerking rondom maatschappelijk relevante thema’s uit de Life Sciences & Health sector. Wereldwijd staan we voor grote maatschappelijke uitdagingen rondom de transitie in gezondheid en zorg. Deze uitdagingen kunnen wij alleen aangaan door krachten te bundelen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De LSH PPS dag is jaarlijks dé ideale mogelijkheid om elkaar hiervoor op te zoeken.

Programma onderdelen

Plenaire opening

Na welkomstwoorden en introducties van Merik Seven en Nico van Meeteren verzorgde Lea Bouwmeester tijdens de plenaire opening van de Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag 2022 haar keynote lezing 'Samenwerkend de toekomst tegemoet'.

Afbeelding

 Lea Bouwmeester gebruikte de plenaire opening van de LSH PPS dag 2022 voor een inspirerend verhaal. Voor een publiek-private samenwerking met een maatschappelijk belang is een verdienmodel nodig, stelde Lea. Verdienen aan functioneren, aan kwaliteit van leven; waardoor je kunt besparen op kosten van 'reparatie'. Dat vraagt om samenwerking. Ze belichtte hierbij het belang van een gezamenlijk perspectief, de gelijkwaardigheid van de partners en het vieren van ook de kleinere successen op weg naar het hoofddoel.

Lea pleitte ervoor om bestaande kansen te pakken. Zoals het breder inzetten van serviceconcepten in de wijk, het promoten van verander- en digitale vaardigheden en: íedereen laten meedoen. Want samen weten we meer, kunnen we meer en zijn we in staat slimmere antwoorden te vinden.

Download Lea's presentatie

Afbeelding

Merik Seven, directeur programma's bij ZonMw, verwelkomde de deelnemers aan de zevende LSH PPS dag, als plaatsvervanger van de verhinderde directeur Veronique Timmerhuis.

Hij benadrukte dat er samenwerking nodig is tussen alle aanwezige burger/patiëntenverenigingen, onderzoekers, ondernemers, overheid, om te komen tot een noodzakelijke transitie in de zorg.

Afbeelding

Nico van Meeteren, algemeen directeur Health~Holland, herinnerde aan de centrale missie van het Ministerie van VWS: plus 5, min 30.

Dat is de toekomstvisie dat in 2040 alle Nederlanders 5 jaar langer in goede gezondheid leven, met een afname van 30% in gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen. Het halen van die doelstellingen is alleen mogelijk via brede samenwerking.

Workshops tijdens sessieronde 1

De vier kenissessies tijdens de eerste ronde waren:

 • Een Alzheimer bloedtest ontwikkelen: hoe werken publieke en private partners samen?
 • Citizen Science: burgergedreven onderzoek
 • De weg naar het starten van een publiek-private samenwerking
 • SET-up: geleerde lessen over opschaling van e-health

Een korte samenvatting en de presentaties per sessie vindt u hieronder.

Afbeelding

Tijdens deze paneldiscussie, onder leiding van Suzanne Spliethoff, kwam als eerste Charlotte Teunissen (Amsterdam UMC) aan het woord. Ze leidt het bloedbiomarker onderzoek binnen het grotere consortium ABOARD. Ze lichtte kort de stand van zaken rondom de ontwikkeling van de bloedtest toe. Ze benadrukte het belang van de combinatie van biomarkers voor een betere diagnose en prognose. Ook benadrukte ze dat er al veel werk gedaan is en dat de ontwikkeling snel gaat, maar dat er ook nog veel moet gebeuren. 

Na deze introductie van het onderwerp sloten Dinant Bekkenkamp (Alzheimer Nederland) en Koen Dewaele (ADx Neurosciences) aan. De interactie met de zaal toonde aan dat de meningen sterk uiteen liepen en dat meer tijd voor een uitgebreidere discussie welkom was geweest. een belangrijke boodschap die het panel meegaf was dat de bloedbiomarkers vooral aanvullend zijn op de huidige diagnostische tests. En dat zowel bedrijven als ervaringsdeskundigen een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van de bloedtest.

Download de presentatie

Afbeelding

 Met Karen van Ruiten (programmavoorzitter Citizen Science voor Gezondheid en Zorg) als voorzitter ging een deskundig panel in op twee stellingen. Annemarie Wagemakers (Universiteit Wageningen), Jan Smelik (Nederland Zorgt voor Elkaar), Henk Duinkerken (ervaringsdeskundige) en Jurgen van der Heijden (Nederland Zorgt voor Elkaar) bespraken de stellingen 'Zonder Citizen Science creëren we geen gezonde burgers' en 'Burgers zullen nooit op een gelijkwaardig niveau mee kunnen doen in de wetenschap'.

In de discussies werd duidelijk dat de inbreng van burgers als onmisbaar voor onderzoek wordt beschouwd. Zeker als onderzoek impact moet hebben en goed in de praktijk moet kunnen landen. De discussie maakte duidelijk dat het huidige wetenschapssysteem niet goed ingericht lijkt voor het betrekken van burgers. Dat werd als struikelblok genoemd. Citizen Science is er dus nog niet. Het is een levendig onderzoeksgebied dat in opkomst is. Iedereen moet betrokken kunnen worden, maar om dit goed mogelijk te maken zijn er nog een aantal slagen nodig.

Afbeelding

Jolande Zijlstra (Health~Holland) modereerde deze sessie met sprekers Willem Fokkema (ACTA) en Chantal Huisman (Hogeschool Utrecht). Willem vertelde het publiek over het opzetten van ORANGEHealth.NL: een nieuwe public-private partnership waarin verschillende partijen en specialisten op het gebied van mondzorg in Nederland samenwerking. Met het initiële idee is het consortium simpelweg aan het werk gegaan. Ze zetten een business plan en een taakverdeling op, waarmee zij richting een Match Call aavraag werkten. Hierdoor werd ook een consultant ingeschakeld. Willem noemde het proces een 'long and winding road'. Chantal sprak over het opzetten van het project Goede nacht, Betere dag, over het praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg. Bij het vormen van het consortium was het onderwerp niet nieuw, maar wel herkenbaar en relevant.

Conclusie van deze sessie was dat verwachtingsmanagement van belang is tijdens het vormen van een consortium. Dat levert een duidelijke taakverdeling op, alle partijen voelen zich gehoord én kunnen er zelf voldoende uit halen.

Download de presentatie 

Afbeelding

In deze sessie vertelden Lea Bouwmeester, Pasquelle van Ruiten (SET-up) en Eva Leemhuis (Actief Zorg) over de geleerde lessen in de opschaling van e-health na 3 jaar SET-up. De Stimuleringsregeling E-health Thuis werd in het leven geroepen voor meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. SET-up is het ondersteuningsprogramma voor de regeling.

Pasquelle van Ruiten lichtte haar belangrijkste lessen toe. Begin bij visievorming; wat is het doel en welk probleem lost de e-health toepassing op? Betrek de eindgebruiker en zijn omgeving. Maak werk van draagvlak bij medewerkers en focus op duurzame inbedding.

Het enthousiasme van Eva Leemhuis alleen bleek niet voldoende om beeldzorg te implementeren binnen haar organisatie. Wat écht nodig was: een visie op het gebied van e-health en ondersteuning vanuit het management en de directie. En vooral: enthousiastelingen op de werkvloer. Zij kunnen hun collega's meekrijgen in de veranderingen en nieuwe werkwijze.

Download de presentatie

Workshops tijdens sessieronde 2

De vier interactieve sessies tijdens de tweede ronde waren:

 • Co-creatie in de wijk: de burgerstem aan de bestuurstafel
 • Inspireren met impact
 • Toekomstbeelden in actie: meedoen en ertoe doen met iedereen
 • Zorg voor innoveren x Zorginnovatie.nl: hoe innoveer je samen?

Een korte samenvatting plus de gehouden presentaties per sessie leest u via onderstaande links.

Afbeelding

 Bij de opening van deze sessie vertelde Kirsten van Spronsen (Health~Holland) over GROZ. Onderdeel van deze omkering van de zorg  is dat we moeten beginnen bij de inwoners. Bij GROZ gebeurt dit in fieldlabs. Deze keken naar plekken waar het  goed ging, maar waar het succes niet werd opgepakt door het systeem.

Marianne de Jong (penvoerder GROZUtrecht) vertelde over hoe deze beweging in Utrecht is ontstaan. In drie wijken wordt nu door verschillende partijen mét de bewoners samengewerkt om de zorg te kantelen. In zo’n regionaal samenwerkingsverband moeten de bestuurders van al deze partijen over hun eigen grenzen heen kijken. Want hoe ga je om met die bewoners? Hoe geef je de bewoners een eigen positie in deze gesprekken?

Sessiedeelnemers gingen in groepjes aan de slag met vragen als ‘wat zijn de belangen van de bewoner’, ‘hoe voelt de bewoner zich gehoord’ en ‘hoe verhoudt dit zich met de belangen van bestuurders’. Uiteindelijk de deelnemers het erover eens dat de vraag anders gesteld moet worden: wat kunnen bestuurders kunnen doen om bij bewoners aan te sluiten. Het is belangrijk om juist naar de mensen in de wijk toe gaan om te zien wat er écht nodig is.

Download de presentatie

Afbeelding

 Onder leiding van Marianne Biegstraaten (ZonMw) kwam het thema 'impact' aan de orde. Sarah Slaghuis (ZonMw) signaleerde dat onderzoekers impact vaak lastig vinden. Daarom ondersteunt ZonMw ze daarbij. Door al vanaf programmering aandacht te geven aan impact, is de verwachting dat resultaten van het onderzoek echt tot structurele maatschappelijke veranderingen zullen leiden. Ook licht Sarah een aantal overeenkomsten toe tussen de impact-aanpak van ZonMw en die van NWO.

Anke Stekelenburg (NWO) legt op hoofdlijnen de verschillende onderdelen van de Impact plan benadering uit. Ze benadrukt dat de impact plan benadering géén lineair proces is, maar dat het gaat om een denkproces. Ze heeft als tips: benoem een chef impact plan in je project én volg de gloednieuwe e-learning impact die NWO heeft ontwikkeld.

Rutger van de Leur (IMDI/UMC Utrecht), vertelt over de ervaringen van het consortium met het opstellen en toepassen van de impact plan benadering. Wat hem opviel bij het opstellen van de impact plan-benadering is de omgekeerde volgorde.

De sessie werd afgesloten met de uitwisseling van ervaringen van de deelnemers.

Download de presentatie

Afbeelding

In deze door Nico van Meeteren (Health~Holland) geleide sessie stond het bespreken van de gezondheidsverschillen in Nederland en het delen van ervaringen centraal. Nico en Patricia Heijdenrijk (Pharos), schetsten die gezondheidsverschillen. Vervolgens deelde Chandra Verstappen (Pharos) verschillende quotes van taalambassadeurs voor wie het een drempel is om mee te doen aan de samenleving, omdat ze de informatie niet altijd goed begrijpen. Ze riep dan ook op samen aan de slag te gaan met co-creatie, betrekken en  bereiken.

Het interactieve deel van de sessie ging uit van verhalen van vier mensen uit het boek ‘Gezichten van een onzeker bestaan’, ontwikkeld door RVS. In vier groepen bespraken deelnemers hun ervaringen met gezondheidsverschillen in hun eigen omgeving. Interessante gesprekken en discussies kwamen op gang, met verrassende inzichten tot gevolg. Tenslotte sloot Patricia Heijdenrijk de sessie af met het dieper ingaan op de gezondheidsverschillen in Nederland. Er werd samen met de aanwezigen in de zaal gediscussieerd over de beste aanpak om deze gezondheidsverschillen te verminderen.

 Download de presentatie

Afbeelding

 

De sessie werd geopend door Babette Dingemans (Zorginnovatie.nl) en Maxime de Gooijer (Zorg voor innoveren) en gemodereerd door Leo Jetten (Zorg voor innoveren).

René Loek en Monique van Dijk (Vivica Health & Lifestyle) deelden het verhaal van hun applicatie. René en Monique wilden een applicatie die de huidige zorgverlening optimaliseert voor alle betrokken zorgverleners en die voor de patiënt meer gepersonaliseerde zorg mogelijk maakt. In samenwerking met borstkankerpatiënten, medici, oncologiefysiotherapeuten, diëtisten, wetenschappers en personal trainers gingen ze de uitdaging aan. Als tips gaf René mee om een innovatie aan te laten sluiten bij het Quadruple aim of VBHC model en bij je doelgroep, een duidelijk beeld te hebben hoe je continuïteit geeft aan je oplossing en in een vroeg stadium alle relevante stakeholders te betrekken.

IC-verpleegkundige Jasen Hashemin zag samen met collega Pieter Tegelaers een manier om de zorg te verbeteren op de plek waar het plaatsvindt: op de directe werkvloer. TrueSim werd geboren; een Mixed Reality bril die een stukje virtuele wereld onderdeel van de echte wereld maakt. Jasen deelde enthousiast zijn route naar succes.

Download de presentatie

Lees meer over de subsidie-estafette

De subsidie estafette tijdens de plenaire afsluiting van de Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag 2022 werd gepresenteerd door Annemarie Penders (ZonMw). Tien subsidieregelingen en een uitnodiging voor een workshop passeerden de revue.

De volgende regelingen zijn gepresenteerd:

 • Demonstrator
 • Doelmatigheidsonderzoek
 • Doelmatigheidsonderzoek: Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis
 • HIINT Kickstarter
 • Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 7)
 • Sleuteltechnologieën voor minimaal-invasieve ingrepen in de zorg
 • Veelbelovende zorg
 • Vroegtijdige opsporing van kanker (KIC) -Innovaties voor detectie en diagnose
 • Take-Off
 • Technologieontwikkeling voor COVID-19 behandeling
 • Life Science with Industry workshop

De links naar de presentaties vindt u hieronder:

Pitches subsidie-estafette LSH PPS dag 2022

Posterpresentaties LSH PPS dag 2022

Impressie van de LSH PPS dag van 2022

Impressie van de LSH PPS dag van 2022

1 / 21
2 / 21
3 / 21
4 / 21
lsh pps 2022
5 / 21
lsh pps 2022
6 / 21
lsh pps thee
7 / 21
pps dag eten
8 / 21
pps-dag-groene-kaart.jpg
9 / 21
lsh-pps-2022.jpg
10 / 21
lsh-pps-health-holland.jpg
11 / 21
pps 2022
12 / 21
lsh-pps-perspectief-2022
13 / 21
pps lachen
14 / 21
pps lachen
15 / 21
pps 2022 boek
16 / 21
pps 2022 mirofoon
17 / 21
pps 2022 bijeen
18 / 21
pps 2022 human capital
19 / 21
pps 2022 entree
20 / 21
pps 2022 hangers
21 / 21

In samenwerking met

Afbeelding