Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag 2021

De LSH PPS dag op 9 maart was weer een groot succes. Onderzoekers, ondernemers, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van patiënten kwamen online samen om de mogelijkheden rondom publiek-private samenwerking te leren kennen.

Het was even wennen, dit jaar geen live event. In plaats daarvan kwamen de sprekers samen in de Prodentfabriek in Amersfoort en volgden de 350 deelnemers de LSH PPS dag via de digitale weg. Véronique Timmerhuis (Directeur ZonMw) en Nico van Meeteren (Directeur Health~Holland) openden de LSH PPS dag. Het gesprek kwam al snel op gang. Deelnemers zochten onderling verbinding en er werd uiteindelijk flink genetwerkt op het online platform.

“Met kennis en innovatie werken aan een goede gezondheid voor iedereen. Daar staat ZonMw voor. Dat lukt alleen met veel en sterke samenwerkingen. Ik kijk er naar uit!”
Véronique Timmerhuis

Rondetafelgesprekken

Afbeelding

Hoe kunnen we gezamenlijk naar een toekomstbeeld toewerken? Hiervoor is het allereerst belangrijk om een beeld te hebben van deze gewenste toekomst.

Bart Ahsmann, directeur CLICKNL, Hans Rietman, hoogleraar aan de Universiteit Twente en Anja van der Aa, directeur GezondNL gingen tijdens de LSH PPS dag met elkaar in gesprek

Het missiegedreven innovatiebeleid, kennis, onderzoek en innovatie

Dit eerste rondetafelgesprek had creativiteit en innovatie door samenwerking als thema. Er werd gesproken over de inzet van creatieve professionals binnen de samenwerking, door bijvoorbeeld eens uit het oogpunt van de patiënt naar mantelzorg te kijken.

Verder ging het over Missie II en de bemensbaarheid van de zorg, de vlucht van technologie en het blijvende belang van persoonlijk contact. Ook gaven de sprekers hun kijk op slim samenwerken voor een beter perspectief voor de patiënt.

Meer informatie

Afbeelding

Creativiteit en innovatie door samenwerking. Hoe kijkt een patiënt bijvoorbeeld aan tegen mantelzorg?

Pieter Jeekel (kwartiermaker van de NL AI Coalitie), Klaartje Spijkers (adviseur bij de Patiëntenfederatie Nederland) en Anke-Hilse Maitland-Van der Zee (hoogleraar aan het AMC Amsterdam en onderzoeker voor P4O2) gingen tijdens de LSH PPS dag met elkaar in gesprek.

Samenwerking via PPP/PPS, de quadruple helix, en de rol van patiënt en burger

De samenwerking via PPP/PPS en de rol van de patient en burger was onderwerp van de tweede ronde tafel. Er werd gesproken over hoe en in welke fase patiënten, burgers en bewoners te betrekken bij innovaties. Ook het versnellen van ontwikkelingen en de financiering ervan, en het belang van het bouwen aan netwerken voor samenwerking kwam aan bod tijdens dit tweede gesprek.

Meer informatie

Sessies

Afbeelding

Hoe kunnen we gezamenlijk naar een toekomstbeeld toewerken? Hiervoor is het allereerst belangrijk om een beeld te hebben van deze gewenste toekomst.

Nico van Meeteren (Health Holland) en de trekkers van missie II en III: Hans Rietman (Universiteit Twente), Roland Friele (NIVEL), Madelon Kroneman (NIVEL) gingen hierover tijdens de LSH PPS middag met elkaar in gesprek.

Van toekomstbeelden naar toekomstgerichte actie voor noodzakelijke impact

Topsector Life Sciences & Health (Health Holland) heeft samen met ervaringsdeskundigen en experts “praatplaten” ontwikkeld, waarin geschetst wordt hoe Nederland er uit zal zien in 2030.

Deze platen en de verhalen eromheen maken zichtbaar wat er moet gebeuren om de 5 missies opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en beschreven in de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 te behalen.

Meer informatie

Afbeelding

Merik Seven (Programmadirecteur ZonMw) vertelt u over de huidige stand van zaken én zijn visie op data gedreven onderzoek, innovatie en reguliere dienstverlening in de gezondheidszorg.

Samenwerking rondom data gedreven onderzoek, innovatie en reguliere dienstverlening in de zorg

Merik Seven (ZonMw) en sprekers over de 4 initiatieven: Bert Huisman, Gert Jan van Boven, Ruben Kok, Herko Coomans gingen hierover tijdens de LSH PPS dag met elkaar in gesprek.

Onderzoek, innovatie en reguliere dienstverlening zal steeds vaker plaatsvinden in een (regionaal) ecosysteem. Hierin zal technologie en (gemeenschappelijke) data een veel grotere rol spelen. Willen we veilig, zorgvuldig, doelmatig en effectief de waarde van gemeenschappelijk data en technologie benutten dan zijn er goede afspraken nodig tussen de betrokken partijen.

Dit vraagt om een integratie tussen de verschillende besturingsdomeinen (reguliere dienstverlening, sturing en verantwoording/publieke zorg en wetenschap) op zowel nationaal als internationaal niveau.

Download de presentatie

Afbeelding

Citizen Science, wat is dat nou eigenlijk? Speciaal voor mensen die betrokken (willen) zijn bij onderzoek en innovatie vóór en dóór burgers.

Sabine Wildevuur (Universiteit Twente), Wim Tilburgs (Je Leefstijl Als Medicijn), Pepijn van Empelen (TNO) en Sridhar Kumaraswamy (Ancora Health) gingen hierover tijdens de LSH PPS middag met elkaar in gesprek.

“Citizen science”: burgers nemen het initiatief!

Tijdens deze deelsessie, verzorgd door ZonMw en Health~Holland, geeft informatie over hoe jij kan bijdragen aan de transitie naar zelf- en samenmanagement van gezondheid, en het ‘meedoen’ en ‘ertoe doen’ in de samenleving, aan de hand van een voorbeeld-casus.

Leer daarnaast meer over de subsidie-oproep, Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (CS4GZ). Ben jij betrokken bij onderzoek en innovatie vóór en dóór burgers, of wil je dat zijn?

Download de presentatie

Afbeelding

Hoe werkt dat nou, een PPP of PPS aangaan met elkaar? In deze sessie krijgt u aan de hand van best practices uitgelegd op wat voor manieren publiek-private samenwerkingen kunnen worden opgezet.

Anke-Hilse Maitland (Amsterdam UMC, locatie AMC), Martijn Nawijn (UMCG) gaan hierover tijdens de LSH PPS middag met elkaar in gesprek.

Handvaten voor het starten van een publiek-private samenwerking

Ervaringsdeskundigen Anke-Hilse Maitland en Martijn Nawijn hebben zelf een PPP/PPS opgestart. Aan de hand van best practices leggen zij in deze sessie uit op wat voor manieren publiek-private samenwerkingen kunnen worden opgezet.

Raak geïnspireerd door de voorbeelden en start uw eigen consortium!

Download de presentatie

Hoe zorg je dat het welzijn van patiënten met technologie ondersteund en verbeterd wordt? En dat alle perspectieven worden meegenomen?

Rens Brankaert en Maarten Houben van de TU Eindhoven vertellen tijdens de LSH PPS middag meer over Warme technologie: design met én voor mensen met dementie.

Warme technologie: design met én voor mensen met dementie

Rens Brankaert en Maarten Houben vertellen dat zij gebruik maken van "warme technologie", namelijk ‘Everyday Sounds of Dementia’. In dit project wordt onderzocht hoe geluid een positieve impact kan hebben op de levenskwaliteit van mensen met dementie, door het iteratief ontwerpen van technologische toepassingen die vervolgens in een natuurlijke context geëvalueerd worden.

Wat zijn de belangrijkste inzichten? Wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe haal je input op vanuit diverse sectoren? Hoe wordt er samengewerkt met de creatieve industrie? Maarten berlicht een paar casussen, waarbij de meerwaarde voor zowel de onderzoeker, de patiënt als verzorgers duidelijk naar voren komt.

Download de presentatie

“+5, -30! Én: levenslang meedoen, naar believen en vermogen. Spannend! We hebben zoiets dergelijks nog nooit gedaan, dus ik denk dat we het SAMEN wel kunnen!”
Nico van Meeteren

Subsidie-estafette

Tijdens de LSH PPS dag werden nieuwe openstaande subsidies gepresenteerd. Bekijk alle openstaande subsidies en lees Hoe werkt subsidie aanvragen?

Impressies van de dag

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13

In samenwerking met