Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag 2019

Hèt evenement waar publieke en private partijen elkaar ontmoeten
Op donderdag 7 maart 2019 vond de vierde editie van de Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag plaats. ZonMw en Health~Holland organiseren samen dit evenement om publieke en private partijen samen te brengen en zo innovatie door co-creatie te stimuleren.

Succesvolle 4e editie

De Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag was ook dit jaar weer een succevolle bijeenkomst met ruim 250 deelnemers. Onderzoekers, ondernemers, kennisinstellingen en patiënt(vertegenwoordigers) zijn afgereisd naar Utrecht om meer te weten te komen over de mogelijkheden rondom publiek-private samenwerking.

In de ochtend zijn verschillende besloten ochtendprogramma's georganiseerd door de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland), Microplastics & Health en Create2Solve. Vanaf de middag startte de LSH PPS dag waar tijdens de opening de Medische Inspirator prijs werd uitgereikt - een initiatief van ZonMw voor de meest inspirerende samenwerking tussen patiënt(vertegenwoordiger) en onderzoeker - en Lucien Engelen een verhaal vertelde over patiëntbetrokkenheid in medisch wetenschappelijk onderzoek. Na een korte pauze gingen de deelnemers uiteen naar verschillende workshops. Op 7 maart werden er tijdens twee sessierondes vier parallelle workshops georganiseerd. De middag werd afgesloten met een borrel, waar iedereen nog met elkaar heeft nagepraat en heeft kunnen netwerken.

Programma onderdelen

Plenaire opening

Lucien Engelen heeft tijdens de opening van de Life Sciences & health publiek-private samenwerking dag 2019 een verhaal gehouden over patiëntbetrokkenheid.

Lucien Engelen

Lucien Engelen is CEO van Transform.health wat ondernemingen, overheidsinstellingen, instituties en industrie ondersteunt met de huidige (digitale) transformatie. Daarnaast is Lucien Edge Fellow voor Deloitte Center. Hij geeft hier leiding in Global Strategy in digitale gezondheid en pioniert voor de noodzaak om het operationale model en de H-UX (Healthcare User-Experience) te veranderen.

Ook heeft hij vele jaren ervaring binnen de gezonheidszorg innovatie. Hij was 11 jaar adviseur voor het bestuur van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen en directeur van het door hem opgerichte REshape Center for Health(care) Innovation bij het Radboudumc.

Tijdens zijn presentatie heeft Lucien het vooral over de rol van de patiënt gehad bij medisch onderzoek. Benieuwd naar zijn presentatie? Deze vindt u hier.

Afbeelding

Uitreiking Medische Inspirator prijs

Tijdends de Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag is door Henk Smid (directeur ZonMw) de Medische Inspirator prijs 2018-2019 uitgereikt.

De Medische Inspirator is een aanmoedigingsprijs voor de meest inspirerende samenwerking tussen onderzoeker en patiënt(vertegenwoordigers) om onderzoek te doen naar medische producten waar patiënten behoefte aan hebben. Uit de inzendingen worden door een onafhankelijke vakjury projecten genomineerd. De genomineerden krijgen een professionele video over hun onderzoeksproject. Vervolgens vindt er een stem- en campagneperiode van een maand plaats waarin de achterban en het algemeen publiek stemt op de meest inspirerende samenwerking en project.

Lyme wint de Medische Inspirator prijs 2018-2019!

Dit project ontvangt €100.000 om te besteden aan onderzoek. Met de geldprijs gaan de initiatiefnemers, onderzoeker Bart-Jan Kulberg (Radboud UMC) en patiënt en patiëntvertegenwoordiger Kees Niks (Lymevereniging), onderzoek doen naar de langetermijneffecten van chronische Lymeziekte op de kwaliteit van leven, deelname aan de maatschappij en op arbeid.

Op de tweede plek is geëindigd ‘De online vriendschapscursus’ met een prijs van €50.000. Met de prijs gaan onderzoeker Tamara Bouwman (VU Amsterdam) en cliëntvertegenwoordiger Liesbeth Gaasbeek (Gouden Dagen) de online vriendschapscursus verder ontwikkelen om deze aan te kunnen bieden aan ouderen. De praktische cursus leert ouderen onder andere om contact te zoeken met hun sociaal netwerk en sociaal actief te worden.

Uitreiking medische inspiratorprijs tijden de LSH publiek-private samenwerking dag 2019
1 / 3
2 / 3

De winnaars van de eerste prijs - de Lyme onderzoeksgroep v.l.n.r. Jaap Maas, Bart-Jan Kullenberg, Irma Beate, Kees Niks

3 / 3

De winnaars van de tweede prijs - De Strijd tegen eenzaamheid onderzoeksgroep v.l.n.r. Liesbeth Gaasbeek, Jan Romme, Tamara Bouwman

Workshops tijdens sessieronde 1

De vier workshops tijdens de eerste ronde waren:

 • Themalijn MKB: Fast track to innovation
 • Themalijn Financiering: Van idee naar bedrijf
 • Themalijn Citizen Science: Tips and Tricks: hoe samenwerken met eindgebruikers?
 • Themalijn Medical Devices & eHealth: Interactie binnen consortia: lessons learned

De vier themalijnen werden werden voorgezeten door vier themavoorzitters: Mike Timmermans (RVO), Kees Recourt (Mibiton), Emiel Rolink (SGF), Han de Ruiter (Hanze University of Applied Sciences, IMDI stuurgroep). Een korte samenvatting plus de gehouden presentaties per sessie vindt u hieronder terug.

Afbeelding

 Op de vraag ‘Zou je het nog een keer doen?’ antwoordden José van der Hoorn (Ventinova Medical B.V.) en Anja Garritsen (InnatOss Laboratories B.V.) volmondig ja. Beide ondernemers hebben de Europese subsidie Fast Track to Innovation gekregen en deelden hun ervaringen. Deze regeling is bedoeld voor reeds ontwikkelde disruptieve technologieën, concepten en business modellen die al dicht bij de markt zijn. Om de laatste stap naar de markt te zetten, kunnen samenwerkingsverbanden van 3 tot 5 partners uit verschillende landen een aanvraag indienen.

Download de presentatie

Tijdens de ‘Van idee naar bedrijf’ sessie is er een mooie variatie aan sprekers geweest. Onder leiding van Kees Recourt (Mibiton) hebben Thom Frielink (Health~Holland) en Jacqueline Selhorst (ZonMw) gesproken over de LifeScience@Work accelerator en het Take-Off programma. Vervolgens hebben twee succesvolle ondernemers verteld over hun ervaringen met beide programma’s. Marien de Jonge en Corné van den Kieboom vertelden over X-Heal Diagnostics, wat zich richt op de snelle diagnose van verschillende longinfecties. Eric van der Veer heeft Hybridize toegelicht, een startup gericht op het voorkomen van BK-infecties in niertransplantatie-patiënten.

Afbeelding

Na drie korte presentaties van Jolanda Huizer (ZonMw), Marjolijn Ketelaar (UMCU) en Casper Schoemaker (RIVM/UMCU) ging de zaal aan de slag om de participatiematrix te vullen met hun ervaringen. De belangrijkste boodschappen uit deze sessie:

 • Gebruik de participatiematrix als leidraad voor participatie bij een project. Het is tevens een handvat om de verwachtingen helder te maken. Een belangrijke realisatie was dat het beeld van een ervaringsdeskundige (patiënt) vaak uiteen lag met het beeld van de onderzoeker over de rol van de ervaringsdeskundige in het project.
 • Ervaringsdeskundigen werken graag mee, echter is het vrijwillig en in hun eigen tijd. Een vergoeding hiervoor zou gepast zijn en deze op te nemen in het budget. Toon daarnaast waardering voor hun bijdrage.
 • Het openingsverhaal van Lucien Engelen zou het startpunt moeten zijn, waarbij de patiënt in de rol van de regisseur heeft en de andere belanghebbenden zich dienstbaar opstellen.

 Download de presentatie

Afbeelding

 Samenwerken met verschillende partijen is vaak van toegevoegde waarde om relevant onderzoek te doen én om een breed draagvlak te creëren voor je innovatie. Dit is echter niet altijd makkelijk. In deze sessie vertelde Martine Huygens waar zij tegen aanliep bij de samenwerking binnen het ‘e-label’ project en wat zij daarvan heeft geleerd. Christiaan Uythoven vertelde over zijn ervaringen als ontwerper. Hij schetste een aantal mogelijkheden hoe op een snelle manier geschakeld kan worden met verschillende partijen om daarmee te toetsen of de ontwikkeling van een innovatie op de goede weg zit. Het publiek in de zaal discussieerde enthousiast mee.

Download de presentatie

Workshops tijdens sessieronde 2

De vier workshops tijdens de tweede ronde waren:

 • Themalijn MKB: Pitch & match: laat je hart spreken en vind de ware
 • Themalijn Financiering: Subsidie estafette
 • Themalijn Citizen Science: GROZ - handen ineen voor een vitaal functionerende samenleving
 • Themalijn Medical Devices & eHealth: Publiek-private samenwerking door de ogen van de ondernemer

De vier themalijnen werden werden voorgezeten door vier themavoorzitters: Mike Timmermans (RVO), Kees Recourt (Mibiton), Emiel Rolink (SGF), Han de Ruiter (Hanze University of Applied Sciences, IMDI stuurgroep). Een korte samenvatting plus de gehouden presentaties per sessie vindt u hieronder terug.

Afbeelding

Tijdens de Pitch & Match sessie stond het hart centraal: ‘Laat je hart spreken en de vind de ware’. Na een warm welkom van moderator Mike Timmermans (RVO) lichtte Bastian Mostert de subsidieoproep ‘Hart voor duurzame zorg’ van de Hartstichting en IMDI toe. Die richt zich op het eerder opsporen en beter behandelen van cardiovasculaire aandoeningen. Negen pitchers vertelden vervolgens vol passie over hun bedrijf, dienst, onderzoek of product. Dit ging o.a. over ECG, het verbeteren van de zorg, kanker en veroudering. Na iedere pitch gingen de handen omhoog als mensen een mogelijk match zagen en dit was een succes.

Download de presentatie

Afbeelding

 Zestien keer werd het stokje overgegeven tijdens de subsidie estafette. Een vol programma met voor ieder wat wils.

ZonMw, NWO, Health~Holland, RVO en de Nierstichting gaven pitches van slechts vier minuten over de nieuwste subsidieoproepen. Een breed scala aan mogelijkheden met onder andere programma’s waarin de samenwerking met patiënten bevorderd wordt, zoals de Medische Inspirator prijs. Of het bundelen van krachten met gezondheidsfondsen, bijvoorbeeld bij de subsidieoproep Hart voor duurzame zorg en Technology for Oncology II. Maar ook internationale samenwerking kwam aan bod binnen het AAL programma van ZonMw, de HHINT Kickstarter van Health~Holland en de mogelijkheden bij RVO.

Download de presentatie

Afbeelding

 Na een korte introductie op GROZ door Nico van Meeteren (Topsector LSH, Health~Holland) werden drie verschillende (zorg)vernieuwingen uitgelicht waarin vitaal functionerende burgers in een gezonde economie centraal staan. Jan Smelik (Nederland zorgt voor elkaar) hield een pitch over 500 wijkcoöperaties, een succesformule waarbij bewoners de leiding hebben. Gaston Remmers (Stichting Mijn Data Onze Gezondheid) presenteerde, mede namens diverse patiëntenorganisaties, citizen science waarin burgers zelfonderzoek doen. Jan Boers (IDCP) en Rik Poulus (TNO) vertelden over de pilotprojecten om de logistiek te optimaliseren in de extramurale zorg.

De zaal reageerde enthousiast op de verschillende initiatieven en er werden al gauw contacten gelegd voor mogelijk nieuwe samenwerkingen. In deze sessie werd duidelijk dat verbinding en samenwerking de sleutel is die de transitie naar een nieuwe infrastructuur bespoedigt.

Download de presentatie

Afbeelding

 Twee ondernemers gaven inzicht in waarom dat zij samenwerken in publiek private projecten. Uit beide presentaties kwam naar voren dat het een geven en nemen is voor alle partijen. Partijen vinden elkaar in een gedeelde behoefte aan fundamentele kennis, innovatie en impact. Maar samenwerken betekent wel dat je moet investeren in mensen, tijd en geld en dat dit met name vruchten afwerpt als je voor lange tijd samengewerkt. Het kost nu eenmaal tijd om elkaar te leren kennen en te elkaar te ‘verstaan’. Belangrijk is wel dat er van te voren goed afspraken worden vastgelegd over oa. IP en hoe dit onderhouden wordt.

Download de presentatie

In samenwerking met

Afbeelding
Afbeelding