Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag 2020

Hèt evenement waar publieke en private partijen elkaar ontmoeten
Op donderdag 5 maart 2020 vond de vijfde editie van de Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag plaats. Jaarlijks organiseren ZonMw en Health~Holland samen dit evenement om publieke en private partijen samen te brengen en zo innovatie door co-creatie te stimuleren.

Succesvolle 5e editie

De eerste lustrumeditie van de Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag was met 300 deelnemers ook dit jaar weer een succes te noemen. Onderzoekers, ondernemers, kennisinstellingen en patiënt(vertegenwoordigers) kwamen samen in de Utrechtse Jaarbeurs om de mogelijkheden rondom publiek-private samenwerking te leren kennen.

Een inspirerende plenaire opening werd verzorgd door voormalig volleyballer en Olympiër Bas van de Goor. Daarop volgde vier parallelle sessies georganiseerd door Health~Holland. Na een korte pauze gingen de deelnemers uiteen naar een tweede sessieronde met nog eens vier parallelle workshops, georganiseerd door ZonMw. De middag werd afgesloten met eengezonde borrel’, die alle bezoekers gelegenheid gaf tot napraten en netwerken.

Wilt u meer informatie over de afzonderlijke programma onderdelen of de presentaties van deze LSH PPS dag bekijken? Klik dan onderaan deze pagina door naar de diverse programmaonderdelen.

Programma onderdelen

Plenaire opening

Afbeelding
Bas van Goor tijdens de plenaire opening van de LSH PPS dag 2020

Tijdens de plenaire opening van de jubileumeditie hield voormalig volleyballer Bas van de Goor een inspirerend verhaal over zijn carrière.

Hij was onderdeel van de Olympisch ploeg die goud won op de Olympische Spelen in Atlanta in 1996. Na het volleyballen richtte Bas de Bas van de Goor Foundation op, waar sporten en diabetes centraal staan.

In zijn presentatie belichtte hij hoe belangrijk samenwerking en rollen verdelen is in volleybal. Daarnaast vertelde Bas gepassioneerd over mensen in beweging krijgen via de Nationale Diabetes Challenge, waarvoor hij zich via zijn stichting inzet.

Meer informatie

Workshops tijdens sessieronde 1

Tijdens de eerste sessieronde vonden er vier parallelle workshops plaats, die elk een Missie als thema hadden.

De vier workshops tijdens de eerste ronde waren:

 • Missie I - Leefstijl en leefomgeving
 • Missie II - Zorg op de juiste plek
 • Missie III - Mensen met chronische ziekten
 • Missie IV - Kwaliteit van leven voor mensen met dementie

Een korte samenvatting en de gehouden presentaties per sessie vindt u hieronder terug.

Afbeelding

In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgenomen. Nederland investeert, grotendeels ongemerkt, veel in preventie. Om dit in de komende decennia uit te bouwen, is publiek-private inzet nodig voor het overige preventiepotentieel in onze leefstijl en leefomgeving. Tijdens deze sessie liet moderator Carmen van Vilsteren de deelnemers op een interactieve manier over verschillende actuele onderwerpen rondom preventie nadenken. De onderwerpen die tijdens deze sessie aan bod kwamen:

 • Hoe meet je preventie?
 • Strategieën om specifiek kwetsbare burgers te bereiken
 • Businessmodellen in preventie
 • De rol van e-health in preventie
 • De rol van zorgverzekeraars in preventie

Download de presentatie

Afbeelding
Workshop Zorg op de juiste plek tijdens de LSH PPS 2020

In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen. GROZ staat voor de kanteling van de gezondheidszorg en is letterlijk een keerwoord van het woord ZORG, waarbij niet de Z van ziekte vooropstaat, maar de G van gezondheid. Binnen GROZ slaan burgers, zorgprofessionals, ondernemers, wetenschappers, financiers en overheid de handen ineen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Dit doen zij in een GROZzerdam: fieldlabs in een buurt, wijk, gemeente of dorpsgemeenschap. Onder leiding van Jan Smelik (Nederland Zorgt voor Elkaar) presenteerden vier GROZzerdammen – Noordelijke Maasvallei, Utrecht, Deventer en Eindhoven – zich tijdens deze interactieve sessie over hun werkmethode. Daarnaast brachten ze hun prangende vragen de zaal in ter discussie, zoals: hoe betrekken we het lokale MKB beter? Na de presentaties volgden levendige gesprekken tussen de aanwezigen en de GROZzerdam vertegenwoordigers.

Download de presentatie

Afbeelding

In 2030 is van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking het deel dat naar wens en vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toegenomen. Het aantal mensen met chronische aandoeningen stijgt de komende jaren flink. Meedoen en maatschappelijke participatie kan van doorslaggevend belang zijn voor het ervaren van kwaliteit van leven. Drie sprekers vertelden hoe zij in hun werk bijdragen aan het meedoen van chronisch zieken in de samenleving. Roland de Wolf (patiëntenvereniging hersenletsel.nl) ging in op wat kwaliteit van leven precies betekent. Jolanda de Vries (Radboud UMC) lichtte toe hoe de PPP ImmuneHealthXL is ontstaan en hoe zij patiënten betrekken in onderzoek naar immuunziekten. Wouter Eijgelaar (Nierstichting) vertelde over de agendasetting Nierziekte de Baas en lichtte het maatschappelijk investeringsfonds INZET toe. Onder leiding van moderator Bernique Tool (Maag Lever Darm Stichting) kwamen discussies op gang.

Download de presentatie

Afbeelding
Workshop Kwaliteit van leven tijdens de LSH PPS dag 2020

In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen. Dementie heeft een enorme impact op de levenskwaliteit van degene die eraan lijdt en zijn of haar directe omgeving. Tijdens deze inspirerende sessie, onder leiding van Marco Blom van Alzheimer Nederland, hebben drie sprekers de zaal meegenomen in hun verhaal om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren. Dr. Franka Meiland heeft vanuit wetenschappelijk oogpunt verteld wat mensen met dementie belangrijk vinden. Jan-Kees van Wijnen, medeoprichter van zorginstelling Tante Louise, heeft de zaal uitgelegd hoe zij op een vooruitstrevende wijze de kwaliteit van leven voor mensen met dementie in hun zorginstellingen verbeteren. Gerda van Ginneken, trainer van Samen Dementievriendelijk, heeft ons geleerd dat het belangrijk is om ‘sensitief’ te worden voor mensen met dementie.

Download de presentatie

Workshops tijdens sessieronde 2

Tijdens de tweede sessieronde vonden er vier parallelle workshops plaats, allemaal afkomstig uit vier verschillende themalijnen.

De vier workshops tijdens de tweede ronde waren:

 • Juridische blik op samenwerkingsafspraken
 • Zorg voor innoveren: Verschillende innovatieroutes
 • Pitch & match: patiënt zoekt onderzoeker
 • Creatieve oplossingen voor gezondheid en zorg

Een korte samenvatting plus de gehouden presentaties per sessie vindt u hieronder terug.

Afbeelding
Presentatie tijdens de sessie Juridische blik op samenwerkingsafspraken tijdens de LSH PPS dag 2020

Voor publiek-private samenwerking is het van belang dat samenwerkende partijen het een en ander vastleggen voordat ze aan een samenwerkingsproject beginnen. Onze jurist Marjan Akkermans gaf inzicht in hoe je dit het beste kunt doen, en aan welke onderdelen de partijen extra aandacht moeten besteden. Het thema ‘staatssteun’ stond hierin centraal. Tevens was er aandacht voor het ‘Open Access’ beleid van ZonMw, dat als doel heeft de voordelen van publieke investeringen in onderzoek te vergroten door onderzoekers hun publicaties verplicht voor iedereen gratis online toegankelijk te maken. Marjan behandelde deze thema’s aan de hand van een aantal voorbeelden.

Download de presentatie

Afbeelding
Sessie Zorg voor innoveren: verschillende innovatieroutes tijdens de LSH PPS dag 2020

In deze sessie presenteerde Gerrit Kaper (NZa) een algemene introductie over Zorg voor innoveren, het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid voor zorginnovatoren. Zorg voor innoveren adviseert (loket), informeert (kennisbank en nieuwsbrief) en verbindt (netwerkbijeenkomsten). Daarna bracht Gerrit het nieuws dat Zorg voor innoveren begin maart is gestart met een subsidieregeling waarmee innovatoren implementatie- en opschalingscoaching kunnen inkopen.

Na de introductie volgde een paneldiscussie met vertegenwoordigers van de Zvi partners, onder leiding van Andrée Schram (RVO).

Download de presentatie

Afbeelding

Tijdens de sessie Pitch&Match: patiënt zoekt onderzoeker vertelden Hanneke Hulst (neurowetenschapper, Amsterdam UMC) en Frans Kingma (ervaringsdeskundige, MS vereniging) in een interview over hun ervaringen met de workshop die zij hadden georganiseerd. Verschillende disciplines, bestaande uit mantelzorgers, patiënten, onderzoekers, therapeuten, neurologen, hadden zich verenigd om samen knelpunten te identificeren waar ze mee aan de slag gaan. Vervolgens gaven vier patiëntenorganisaties Crohn- en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland, Reumazorg Nederland, Psoriasispatiënten Nederland en PKAN een pitch over hun onderzoeksprioriteiten zoals vermoeidheid, wat doen patiënten zelf en mooie momenten creëren voor patiënten. Vanuit verschillende expertises in de zaal werd er in groepen met de patiëntenorganisaties meegedacht.

Download de presentatie

Afbeelding

Innovatie kan veel beter, als we ruimte maken voor ideeën uit de kunst. Met deze centrale boodschap begon een inspirerend betoog van ondernemer Rodolfo Groenewoud – van Vliet, oprichter van In4Art. Aan de hand van voorbeelden uit kunst en design werd tijdens deze sessie besproken hoe creatieven die zich bezighouden met het bevragen of hacken van technologie, het uit het lab halen van weten-schappelijke experimenten en het verkennen van nieuwe paden naar vooruitgang tot concepten en prototypes komen die een startpunt kunnen zijn van verantwoorde innovaties. Het moeilijkste aan innoveren is niet het hebben van een idee, maar het redden ervan. Daardoor werd het een levendige sessie met publieke en private partijen die aangaven hoe zij ruimte kunnen maken voor kunst gedreven innovatie.

Plenaire afsluiting

De subsidie estafette tijdens de plenaire afsluiting van de Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag 2020 werd verzorgd door Gwendolynn Bos-Grootaers (ZonMw). Verschillende mogelijke subsidieroutes werden toegelicht. Het vinden van de juiste subsidie op het juiste moment kan een grote uitdaging zijn.

Presentaties

Benieuwd naar de presentaties?

Een subsidielandschap, waarin de mogelijke subsidies gepositioneerd worden op basis van verschillende criteria, kan hierbij helpen. Voor de LSH PPS dag zijn er meerdere PPS subsidies uiteengezet op ‘subsidiebedrag’ en ‘fase van ontwikkeling’. Hierdoor ontstaat er een overzicht van de mogelijkheden die overeenkomen met de behoefte van de subsidieaanvrager. Tijdens de sessie werd een aantal van deze subsidies toegelicht.

NWO-KIC

Via het Kennis- en innovatieconvenant 2020-2023 (de KIC) draagt NWO bij aan het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet, gericht op de kansen van maatschappelijke uitdagingen. Annemarie Penders, programmamanager bij ZonMw en betrokken bij de uitvoer van de KIC, vertelde over de achtergrond van de KIC, de doelen en over de eerste contouren van het instrumentarium.

Onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Het kabinet heeft daarom het missiegedreven innovatiebeleid geformuleerd met als uitgangspunt vier grote maatschappelijke thema’s, sleuteltechnologieën en maatschappelijk verdienvermogen. Voor elk van de thema’s is een Kennis- en innovatieagenda (KIA) opgesteld. De NWO-bijdrage aan het KIC 2020-2023 is gericht op fundamenteel en praktijkgericht onderzoek naar vragen die bijdragen aan het realiseren van de missies, die zijn uitgewerkt binnen de KIA’s.

Impressie van de 5e LSH PPS dag

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

In samenwerking met

Afbeelding