Jeugd en corona

Het coronavirus heeft wereldwijde gevolgen en heeft daarmee een groot effect op de maatschappij. Niet in de minste plaats op kinderen en jongeren. De schade die dit aanricht in het leven van kinderen en jongeren wordt steeds duidelijker. We spraken met diverse deskundigen, die onderzoek hebben gedaan naar de gevolgen en het effect van de maatregelen op (de ontwikkeling van) kinderen en jongeren.

Interviews

Afbeelding

Hoe help je een leerling die achter ligt?

Hoe kun je als basis- of middelbare school leerlingen ondersteunen die, zoals nu regelmatig het geval is ten gevolge van de coronacrisis, achterstand oplopen? 2 onderzoeken brengen de mogelijke problemen én oplossingen in kaart. 'Tutoring is een duur wondermiddel'.
Afbeelding

Wat zijn de lessen van corona?

Het onderwijs ging tot twee keer toe op slot, sporten was lange tijd onmogelijk en contact met anderen was lastig. Wat doet dat met je als je jong bent? Twee onderzoeken onder 8- tot 18-jarigen en studenten geven het antwoord.
Afbeelding

Wat doet corona met gezinnen?

Uit onderzoek van Universiteit Utrecht blijkt dat de coronacrisis op de meeste gezinnen en relaties geen of zelfs een positief effect heeft, maar dat een kleine groep wel extra problematiek ervaart. Een specifiek onderzoek van NSCR naar huiselijk geweld vindt vooralsnog geen stijging in coronatijd.