Instrumenten kosteneffectiviteit voor beleidsmakers en behandelaars

Om te kunnen vaststellen of een bepaalde interventie in de jeugdzorg de investering waard is, of om bepaalde interventies met elkaar te kunnen vergelijken, is het belangrijk om te weten wat de impact van een interventie op de kwaliteit van leven van het kind of de jongere is.

Binnen het programma Effectief werken in de jeugdsector zijn diverse meetinstrumenten ontwikkeld voor beleidsmakers en behandelaars.

Betere keuzes maken

Om de keuze voor het juist meetinstrument voor zowel beleidsmakers als behandelaars zo makkelijk mogelijk te maken, zijn er een online keuzetool, whitepaper en stoomcursus economische evaluaties in de jeugdzorg ontwikkeld. In de whitepaper wordt voor gemeenten, beleidsmakers, behandelaars en jeugdzorginstellingen in beeld gebracht welke instrumenten beschikbaar zijn en wat de voor- en nadelen van die instrumenten zijn. De keuzetool helpt bij het maken van de keuze voor het juiste instrument voor het doel en de doelgroep. In een uitlegvideo wordt een stoomcursus economische evaluaties in de jeugdzorg gegeven. Al deze tools moeten uiteindelijk de keuze gaan vergemakkelijken en verbeteren en gaan bijdragen aan effectiever werken in de jeugdhulp.