Informatiepagina subsidieronde Personalised Medicine Farmacogenetica

Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Opname in het ziekenhuis of doorverwijzing vanuit eerste- en tweedelijnszorg voor (ernstige) bijwerkingen of ineffectiviteit van geneesmiddelen komt regelmatig voor. Deze subsidieronde is erop gericht om te komen tot de vergoeding en implementatie van reeds ontwikkelde en gevalideerde DNA-paspoorten voor geneesmiddelen binnen de specifieke ziektegebieden cardiologie en psychiatrie en deze zo dicht mogelijk bij de praktijk te brengen.

Inleiding

In ziekenhuizen worden DNA-paspoorten al vaker toegepast, voornamelijk bij patiënten die behandeld worden met geneesmiddelen met een bekende gen-medicatie interactie. Bij huisartsen en gespecialiseerde cardiologie- en GGZ-zorgcentra wordt dit nog niet vaak gedaan. Naast het ontbreken van voldoende bewijs, ontbreekt vaak ook de nodige kennis en de infrastructuur om deze DNA-test lokaal uit te kunnen voeren. Tenslotte wordt het inzetten van een DNA-paspoort voorafgaand aan de behandeling nog niet vergoed door zorgverzekeraars.

Team van medewerkers

Voor iedere subsidieoproep staat er een team van medewerkers voor u klaar. Onderaan de pagina vindt u deze gegevens en de wijze waarop u contact met hen kan opnemen overzichtelijk bij elkaar.

Wij wensen u succes met uw aanvraag.

Waar moet uw aanvraag aan voldoen?

Afwegingen voor het gebruik van farmacogenetica kunnen in de praktijk momenteel namelijk nog niet goed gemaakt worden. De voor- en nadelen van het gebruik van farmacogenetica zijn nog niet geheel duidelijk. Wel zijn er aanwijzingen dat DNA-paspoorten voor veel voorgeschreven geneesmiddelen gezondheidswinst en doelmatigheid kunnen opleveren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een factsheet gepubliceerd met implementatiestappen voor de eerstelijnszorg. Zonder uitputtend te zijn, wordt in de factsheet beschreven waar kennislacunes liggen en wat voor onderzoek er nodig is. Hoofdzakelijk moet de effectiviteit van farmacogenetica wetenschappelijk onderbouwd worden en moet nog aangetoond worden of de implementatie kosteneffectief is. Het doel van deze subsidieronde is om onderzoek te financieren dat hieraan kan bijdragen.

Voor alle voorwaarden en kaders leest u de subsidieoproep GGG Personalised Medicine Farmacogenetica.

Zijn er specifieke voorwaarden met betrekking tot ziektegebieden?

Ja, de doelgroep bestaat uit patiënten van de meest voorgeschreven geregistreerde geneesmiddelen binnen de specifieke ziektegebieden cardiologie en psychiatrie, waarbij doorverwijzing voor (ernstige) bijwerkingen of ineffectiviteit van geneesmiddelen vaak voorkomt.

Moet er worden samengewerkt?

Samenwerken wordt aanbevolen. Daarom verwachten we dat alle relevante stakeholders betrokken zijn, zoals huisartsen, apothekers en ziekenhuisapothekers/ academici/ specialisten. Het is aanbevolen tijdig zorgverzekeraars, beroepsverenigingen (behandelrichtlijn commissies) en patiëntenverenigingen actief bij het onderzoek te betrekken.

Wie kan indienen?

Een projectidee kan worden ingediend door een hoofdaanvrager afkomstig van een Nederlandse onderzoeksorganisatie in de zin van het EU-staatssteunrecht, een Nederlandse zorginstelling of zorgaanbieder, een publieke organisatie of een belangenbehartigingsorganisatie.

Daarnaast stimuleert ZonMw voor deze subsidieronde samenwerking tussen en deelname van partijen. Indien binnen het project wordt samengewerkt, kunnen de samenwerkingspartijen tevens aanspraak maken op (een deel van de) subsidie.

Beschikbare subsidie

ZonMw stelt €4 miljoen beschikbaar voor subsidies om te komen tot de vergoeding en implementatie van DNA-paspoorten.

Interview met Gerrit Meijer, voorzitter subsidieronde Personalised Medicine Farmacogenetica

Gerrit Meijer, voorzitter commissie subsidieronde Personalised Medicine Farmacogenetica

ZonMw-subsidie voor multidisciplinair onderzoek naar DNA-diagnostiek

De subsidieronde Personalised Medicine Farmacogenetica voor studies is gericht op studies naar de meest voorgeschreven geneesmiddelen binnen de ziektegebieden cardiologie en psychiatrie. Hierbij komen doorverwijzingen naar de tweede lijn vaak voor, bijvoorbeeld vanwege bijwerkingen. Wat kan DNA-diagnostiek daaraan verbeteren?

Informatie en handige tips voor het schrijven van een subsidieaanvraag

Tijdpad

Deadline indienen projectidee 9 januari 2024, vóór 14.00 uur
Ontvangst advies commissie eind mei 2024
Deadline indienen uitgewerkte aanvraag 3 september 2024, vóór 14.00 uur
Ontvangst commentaar referenten medio november 2024
Deadline indienen wederhoor eind november 2024
Besluit medio mei 2025
Uiterlijke startdatum projecten november 2025

 

Contact met het team voor specifieke vragen

Het team Personalised Medicine bestaat uit:

  • Candido da Silva, programmamanager
  • Evelien Spaan, programmasecretaris
  • Farcia Wazied, clusterassistent

Heeft u een specifieke vraag over uw aanvraag en is deze in de bovenstaande filmpjes nog niet beantwoord? U kunt altijd contact (telefonisch/mail) opnemen met de teamleden van de subsidieronde Personalised Medicine. Er kan een telefonische afspraak worden gemaakt voor een uitgebreid gesprek.

Tel. (070) 349 54 64
E-mail: geneesmiddelen@zonmw.nl