Handreiking helpt verpleegkundigen bij dilemma’s rond zelfmanagementondersteuning

In de zorg speelt zelfmanagement een steeds belangrijkere rol. Met als doel de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren en de zorgkosten af te laten nemen. Maar niet iedere patiënt gaat op dezelfde wijze om met deze vorm van eigen regie en zorgverleners en patiënten kunnen verschillende ideeën hebben over wat goed zelfmanagement is. Dit kan leiden tot dilemma’s voor verpleegkundigen. Een handreiking biedt nu de nodige ondersteuning.

Patiënten mogen via zelfmanagement meer en meer bepalen hoe de zorg die zij ontvangen, wordt ingevuld. Maar niet iedere patiënt is bereid of in staat die taak op zich te nemen. En weer anderen doen dat helemaal op hun eigen persoonlijke wijze. Voor verpleegkundigen is het nogal ingewikkeld om met een dergelijke verscheidenheid om te gaan. Want wat doe je als een patiënt niet zijn ziekte wil of kan managen, of keuzes maakt die slecht zijn voor zijn gezondheid maar wel goed voor de kwaliteit van leven?

Meningen verdeeld

Om deze ethische dilemma’s in kaart te brengen, hebben onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam verpleegkundigen, patiënten en experts op het gebied van ethiek en zelfmanagement geïnterviewd en de zorgverlening geobserveerd. Dilemma’s bleken zich vooral voor te doen als patiënten en verpleegkundigen uitgaan van verschillende waarden. Daardoor hebben ze uiteenlopende ideeën over wat goede zorg is en lopen de meningen over eigen regie uiteen.

Hulpmiddel bij discussies

Om verpleegkundigen te ondersteunen bij dergelijke dilemma’s hebben de onderzoekers een handreiking opgesteld. Deze handreiking, die al wordt gebruikt in de opleiding van verpleegkundigen, biedt geen blauwdruk voor het omgaan met dilemma’s. Het is een hulpmiddel om samen met collega’s over deze dilemma’s in gesprek te gaan en samen na te denken over hoe daar op een goede manier mee om te gaan.

Meer informatie