Geleerde lessen over 'The Box' bij Stevenshof

Als één van de eersten kreeg het project Stevit in 2019 een SET-subsidie toegekend. Dit jaar wordt het project afgerond. Hoe kijkt men terug op de afgelopen jaren, wat zijn de geleerde lessen en hoe zit het met de borging? In dit interview gaat VitaValley hierover in gesprek met projectleider Maarten Wirtz.

In 2019 kregen huisartsenpraktijk Stevenshof, het LUMC, Rijncoepel en Zorg en Zekerheid 298.000 euro SET-subsidie voor het innovatieproject ‘Stevit’. Stichting Reos verzorgde de aanvraag van de subsidie en nam de projectleiding op zich. Het project Stevit maakt onderdeel uit van het lokale programma ‘Gezonde zorg, gezonde regio’, waarin bewoners, zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente Leiden, Zorg en Zekerheid en ondernemers uit de wijk zich gezamenlijk sterk maken voor een sociale en gezonde wijk waar iedereen prettig kan leven. Maarten Wirtz is programma adviseur innovatie in zorg en welzijn bij Reos en is sinds juni 2022 betrokken als projectleider.

The Box

Wat houdt Stevit in? Patiënten met een risico op hart- en vaatziekten beslissen samen met hun huisarts of POH of zij uitgerust kunnen en willen worden met ‘The Box’. Dat is een door het LUMC ontwikkelde box gevuld met onder andere een digitale weegschaal, een bloeddrukmeter, een stappenteller en een app. Deze thuismeetapparatuur kan op afstand worden uitgelezen en gemonitord door de huisarts en POH.  

Alle apparaten uit de box zijn gekoppeld aan een app die de metingen in een grafiek weergeeft. Hierdoor krijgt een patiënt meer inzicht in zijn eigen metingen. ‘Deze metingen worden gemiddeld en worden één keer in de drie maanden doorgestuurd naar het elektronische patiëntendossier van de huisarts voor controle. Een patiënt ontvangt aan de hand hiervan feedback. Patiënten worden geïnstrueerd om zelf contact op te nemen met de huisarts als er een waarde te hoog is (boven de 170 mmhg) of als deze 3 keer iets verhoogd is (3 x boven de 140 mmHg). Alleen bij grote meetafwijkingen worden patiënten opgeroepen. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak naar de huisartsenpraktijk’, vertelt Wirtz. 

Benieuwd naar het volledige interview? Lees verder op de website van VitaValley