Ethiek Gids helpt bij terugdringen van gezondheidsverschillen tussen arm en rijk

Steeds meer gemeenten proberen de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk terug te dringen. Dat is echter een heel lastige opdracht. Medewerkers bij de gemeentelijke afdelingen volksgezondheid worstelen bovendien vaak met morele dilemma’s die ze onderweg tegenkomen. De Ethiek Gids kan hen helpen bij ethische vragen omtrent dit onderwerp.

De toegenomen gemeentelijke aandacht voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen zorgt ook voor ethische vragen. Waar moet bijvoorbeeld de prioriteit liggen bij het terugdringen van die verschillen? Moet de leefomgeving bijvoorbeeld gezonder worden met meer groen en speeltuinen en minder asfalt en snackbars? En in hoeverre is bemoeizorg met achterstandsgroepen gerechtvaardigd? Wellicht is het beter burgers op een verantwoorde manier zelf te betrekken bij het beleid. Ambtenaren bij gemeenten kampen vaak met dit soort kwesties en vragen zich af hoe zij verantwoorde keuzes kunnen maken.

Kansengelijkheid

In de stad Utrecht hebben onderzoekers van de Universiteit Wageningen dergelijke ethische dilemma’s onder de loep genomen. Ze maakten een analyse van het idee van rechtvaardigheid dat in beleid richtinggevend zou moeten zijn. Daarbij sloten ze aan op het begrip kansengelijkheid, dat in lokaal beleid steeds meer centraal staat. Ze inventariseerden ethische dilemma’s uit de beleidspraktijk en bespraken een aantal van deze kwesties met ambtenaren van de gemeente Utrecht.

Drie handreikingen

Het onderzoek heeft geresulteerd in een Ethiek Gids. Daarin staan onder andere drie handreikingen voor ethische reflectie om gelijke kansen op het gebied van gezondheid te bevorderen. Een daarvan gaat over dilemma’s bij het maken en uitvoeren van beleid, een andere over prioriteiten in intersectorale samenwerking en de derde over dilemma’s bij burgerparticipatie. Zowel ambtenaren van Utrecht als die van andere gemeenten kunnen gebruikmaken van deze gids.