Dutch Food Week en Wereldvoedseldag

Bewustzijn en duurzaamheid rond voedsel
In oktober staat voedsel volop in de aandacht. Bij ZonMw erkennen we het belang van voeding voor onze gezondheid, en dragen we ons steentje bij. Zo coördineren we het internationale Healthy Diet for a Healthy Life-initiatief en investeren we in onderzoek naar een gezonde leefstijl. We volgen dan ook de Dutch Food Week (7-14 oktober) op de voet, en organiseren op Wereldvoedseldag (16 oktober) met onze internationale partners het webinar ‘Different perspectives to ensure food security and sustainable water management’.

Dutch Food Week - 7 tot 14 oktober

’Wat eten we?’ is het centrale thema van Dutch Food Week 2023. Dit gesprek gaat niet alleen over wat er op ons bord ligt, maar ook over complexere onderwerpen zoals de impact van voedsel op het milieu en het productieproces.

Het doel is duidelijk: Nederland bewuster maken van de waarde van ons voedsel. Gedurende deze week staat de waardering voor gezond voedsel en de invloed ervan op onze gezondheid en leefomgeving centraal.

Dutch Food Week fungeert als een open platform waar verschillende initiatieven op het gebied van voedsel een podium krijgen. Het belangrijkste criterium voor deelname aan Dutch Food Week is positiviteit; het evenement moedigt iedereen aan om de kracht van voedsel te omarmen en vermijdt conflicten en tegenstellingen. Er zijn verschillende evenementen gepland tijdens Dutch Food Week, die je hier kunt vinden.

Wereldvoedseldag - 16 oktober

Dutch Food Week leidt naar Wereldvoedseldag, die elk jaar op 16 oktober wordt gevierd. Dit jaar staat Wereldvoedseldag in het teken van ‘Water is leven, water is voedsel. Laat niemand achter‘, ligt de nadruk op het belang van waterbronnen voor het behoud van voedselsystemen en een rechtvaardige wereldwijde verdeling. Gezien de uitdagingen waarmee het huidige voedselsysteem wordt geconfronteerd, is een gezamenlijke aanpak essentieel, waarbij overheden, instellingen en onderzoekers samenwerken.

Met de groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar voedsel, diervoeder en biobrandstoffen toe. Het is van vitaal belang dat de voedselvoorzieningsketen duurzaam wordt, met name door zuiniger om te gaan met water. Dit houdt in dat het waterverbruik tijdens de productie moet worden verminderd, voedselverspilling moet worden teruggedrongen en veilige methoden moeten worden gevonden om water te hergebruiken en watervervuiling te voorkomen.

Het is van belang dat voedingsproducten voedzaam, veilig en betaalbaar blijven, terwijl we tegelijkertijd verstandig moeten omgaan met water en verspilling minimaliseren.

Ter ere van Wereldvoedseldag organiseert het initiatief 'Healthy Diet, Healthy Life' (HDHL) het webinar ‘Different perspectives to ensure food security and sustainable water management’ op 16 oktober 2023. HDHL brengt vertegenwoordigers uit de gezondheidssector, voedselindustrie en systeemperspectief samen, en betrekt hierbij onderzoekers, beleidsmakers en andere initiatieven. Dit evenement biedt gelegenheid om samen te werken aan een duurzamere en rechtvaardigere toekomst voor voedsel en waterbronnen wereldwijd. Registreer hier: webinarregistratie - Zoom.

Het webinar ‘Different perspectives to ensure food security and sustainable water management’

Op Wereldvoedseldag van dit jaar stonden voedsel, water en duurzaamheid centraal. Het thema, "Water is life, water is food. Leave no one behind," benadrukte de essentiële rol van waterbronnen in onze mondiale voedselsystemen. Tijdens het bijzondere HDHL webinar kwamen experts uit diverse disciplines samen, waaronder professionals met inzichten op het gebied van gezondheid, voedsel en systemen, naast onderzoekers en beleidsmakers.

Diverse sprekers van de organisties zoals FAO en WHO benadrukten de noodzaak van radicale veranderingen, waarbij  sociale als technologische innovatie een centrale en systematisch denken een rol spelen. Wil je meer weten over de transitie naar duurzame en gezonde voedselsystemen? Klik op de link om de volledige opname te bekijken: HDHL Webinar - Different Perspectives to ensure food security and sustainable water management - YouTube.

 

Onderwerpen