Dit is wat werkt in de Kinderopvang

Wat werkt wel en niet in de Kinderopvang? Dankzij onderzoek is er nu een betere verbinding tussen praktijk en wetenschap en zijn er betere inzichten. Projectleiders vertellen wat de invloed hiervan is op de kwaliteit van de babyopvang, de professionalisering van mede-werkers en op de ontwikkeling van het kind.
Afbeelding

In het spel van kinderen meegaan, niet als juf maar als speelmaatje

De taal- en spelontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd door tijdens het spelen met ze in gesprek te gaan. In dit project is onderzocht hoe pedagogisch medewerkers dit het beste kunnen doen.
Afbeelding

'Dankzij samenwerking voel ik me meer in mijn kracht gezet'

In dit project werden de effecten van een structureel samenwerkingsverband tussen jeugdhulp en de kinderopvang onderzocht.
Afbeelding

Kinderen stimuleren bij het verder ontwikkelen van hun positieve eigenschappen

Een deugdenaanpak geeft pedagogisch medewerkers in de kinderopvang concrete tools om positieve eigenschappen van kind en zichzelf te herkennen en te stimuleren. In dit project werd het effect en de haalbaarheid van deze aanpak onderzocht.
Afbeelding

Kinderopvang heeft positief effect op ontwikkeling kinderen

Er worden veel onderzoeken gedaan naar de pedagogische kwaliteit van professionals in de kinderopvang. Nu zijn ook de effecten van het kinderdagverblijf en de gastouder-opvang op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen onderzocht.
Afbeelding

Handvatten voor professionals kinderopvang

Pedagogisch medewerkers deden mee aan een onderzoek, gefinancierd door ZonMw, naar het gebruik van de groene buitenruimte in de kinderopvang. Zij kregen handvatten om deze ruimte en de eigen pedagogische vaardigheden optimaal in te zetten.
Afbeelding

Pedagogisch medewerkers vergroten interactievaardigheden tijdens spel

Met de pilot ‘Kwaliteit van taal, spel en denken’ is inzicht verkregen in drempels die pedagogisch medewerkers ervaren in spelinteracties. Dit heeft geleid tot een professionaliseringstraject.
Afbeelding

De invloed van ouders bij stress baby

De terugkeer naar het kinderdagverblijf na een lange onderbreking na corona kan stressvol zijn. In deze onderzoeken is daarom gekeken naar de ervaringen van kinderen, hun ouders en pedagogisch medewerkers tijdens deze periodes.

Kwaliteit Kinderopvang

Met dit onderzoeksprogramma (2017-2020) hebben we een betere verbinding tot stand gebracht tussen de praktijk van de kinderopvang en de wetenschap. Zo zijn we gekomen tot betere inzichten in wat werkt en wat niet en waarom. Drie thema’s waren van belang: onderzoek naar de kwaliteit van babyopvang, effectieve interventies gericht op de professionalisering van medewerkers in de kinderopvang, effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen. Dit programma is uitgevoerd door ZonMw in opdracht van het ministerie van SZW en bestond uit 7 onderzoeksprojecten.

Ook interessant

Colofon

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.