Hoe kunnen gemeenten en UWV adequaat mensen aan werk helpen? En hoe kunnen mensen met schulden goed ondersteund worden? Vragen die in Vakkundig aan het werk centraal staan. Volgend jaar start het vervolgprogramma Vakkundig aan het werk 2, waarbij het accent nog meer ligt op innovatie binnen de lokale praktijk.

Binnen Vakkundig aan het werk 1 ging veel aandacht uit naar het ontwikkelen van evidence based kennis. In het vervolgprogramma Vakkundig aan het werk 2 zal nadrukkelijker ook de kennisbundeling- en ontsluiting een plek krijgen, zodat een verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur kan plaatsvinden.

Meer mensen aan het werk en minder schulden

Het programma moet een bijdrage leveren aan het vergroten van arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid en aan het verminderen van problematische schulden en armoede van veelal kwetsbare burgers. Om dat te bereiken streeft het programma naar een evidence based practice; een uitvoeringspraktijk waarbinnen professionals handelen op basis van én eigen ervaringskennis, én wetenschappelijke kennis én wensen en behoeften van cliënten.

Innovaties in lokale praktijk

Binnen een aantal grootschalige kennis- en innovatietrajecten gaan samenwerkingspartners op zoek naar in de lokale praktijk werkzame én werkbare innovaties. In het programma is ruimte om op en vanuit de werkvloer deze innovaties te ontwikkelen, uit te testen en beschikbaar en gereed te maken voor brede toepassing in het veld van Werk en Inkomen.

Kennis en innovaties ontwikkelen en ontsluiten

Het tweede programma Vakkundig aan het werk heeft 2 doelen:

  1. Kennisontwikkeling ‘wat werkt voor wie’; gezamenlijke ontwikkeling van en onderzoek naar (kennis over) innovaties binnen het domein van Werk en Inkomen.
  2. Kennisbundeling en -ontsluiting; enerzijds door borging en overdraagbaarheid van onder 1. genoemde kennis en innovaties en anderzijds door de uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur.

Meer informatie leest u in onze programmatekst ‘Vakkundig aan het werk 2’.

Te verwachten subsidieoproepen

Naar verwachting zal begin 2021 de eerste subsidieoproep voor samenwerkingstrajecten uitgaan.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

  • Op de themapagina Werk vindt u het laatste nieuws rond onze programma’s betreffende Werk en Inkomen. Bijvoorbeeld over lopende en afgeronde projecten.
  • Vakkundig aan het werk: nieuws over het programma, projecten en thema’s. Hoe kunnen gemeenten bijvoorbeeld de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen verbeteren?
  • In 2021 start Vakkundig aan het werk 2. Het accent binnen het vervolgprogramma ligt nog meer op innovatie binnen de lokale praktijk. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor kennisbundeling- en ontsluiting en de verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur.
  • Wilt u niets missen, abonneer u dan op onze nieuwsbrief of houd de subsidiekalender in de gaten.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website