Patiënten in de palliatieve fase krijgen vaak last van symptomen zoals pijn of een droge mond. Om deze fase zo dragelijk mogelijk voor hen te maken, zijn effectieve interventies, met en zonder medicijnen, nodig om deze symptomen te verminderen. Daarom ontvangen 3 projecten vanuit het programma Palliantie subsidie om de effectiviteit van bestaande interventies voor symptoombehandeling in de palliatieve fase te onderzoeken.

Verpleegkundige brengt infuus aan bij patient in ziekenhuisbed


De projecten zijn gericht op het onderbouwen van de behandeling van de symptomen droge mond, obstipatie en pijn. Ze hebben een doorlooptijd van 4 tot 5 jaar.

Wat gaan deze projecten doen?

Hieronder geven we per project in het kort weer waar het over gaat:

Programma Palliantie

De onderzoeken naar symptoombehandeling in de palliatieve fase financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Goed onderbouwde interventies om symptoomlast te verminderen tot een voor de patiënt acceptabel niveau dragen aan die kwaliteit bij.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website