In april starten verschillende projecten die onderzoek gaan verrichten naar de preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap.

Onderbelichte onderzoeksthema’s aan bod

Er ontbreekt nog veel kennis op het thema onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap. Met name de integrale aanpak en hoogrisicogroepen, onder wie vluchtelingen en vrouwen met psychische problemen, vereisen meer aandacht. De gehonoreerde projecten die in april van start gaan richten zich onder andere op het empoweren van mannen in hun rol als jonge vader. Het verbeteren van de samenwerking tussen de eerstelijns zorg, zoals huisartsen en verloskundigen, bij (het voorkomen van) ongewenste zwangerschappen wordt ook onderzocht.

De gehonoreerde projecten

Hieronder vindt u de informatie over de projecten:

Verbetering lokale praktijk

Binnenkort maken we de gehonoreerde projecten bekend die zich richten op verbetering van de lokale praktijk. Samenwerkingsverbanden – bestaande uit een gemeente, praktijk- en uitvoeringsorganisatie(s) en een onderzoeksorganisatie – gaan aan de slag met het uitvoeren van een gezamenlijk plan van aanpak. Dit plan is gebaseerd op een analyse van de lokale situatie. Op deze manier wordt de integrale aanpak voor preventie van en/of ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap zo goed mogelijk gestimuleerd.  

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website