In opdracht van het ministerie van VWS hebben we een meerjarig onderzoeksprogramma naar de maatschappelijke waarde van topsportevenementen ontwikkeld: het programma Onderzoek Topsportevenementen. Het programma is nu gestart en loopt door tot en met 2026.

Nederland is succesvol in het organiseren van internationale topsportevenementen waarbij mooie topsportprestaties worden geleverd. Deze topsportevenementen hebben een maatschappelijk belang en kunnen tegelijk een waardevol platform vormen voor bijvoorbeeld een gezonde leefstijl en economische activiteiten. Ondanks dat bekend is dat topsportevenementen op verschillende terreinen maatschappelijk waardevol kunnen zijn is er nog maar beperkt kennis beschikbaar over de voorwaarden waaronder een topsportevenement maatschappelijke waarde toevoegt. Met het programma willen we een onderzoeksnetwerk bewerkstelligen dat meerjarig onderzoek uitvoert naar de voorwaarden om bij internationale topsportevenementen die in Nederland worden georganiseerd maatschappelijke waarde te realiseren.

Aanleiding

De concrete aanleiding voor het onderzoeksprogramma is het advies van de Nederlandse Sportraad aan het ministerie van VWS om kennisontwikkeling- en deling rondom (top)sportevenementen te verbeteren en de maatschappelijke betekenis te onderzoeken. En inhoudelijk wordt voortborduurt op de eerdere verkenning van Schoemaker en collega’s (2021), waarin vier onderzoekslijnen zijn uitgewerkt.

Eerste subsidieoproep al binnenkort

Begin november 2022 stellen we de eerste subsidieoproep open. Deze oproep nodigt onderzoekers met relevante expertise op het onderwerp ‘maatschappelijke waarde van topsportevenementen’ uit om onderdeel uit te maken van een nieuw onderzoeksnetwerk. Dit netwerk onderzoekt vanaf 2023 tot 2027 de voorwaarden om in Nederland maatschappelijke waarde van topsportevenementen te realiseren.
Houd voor de exacte startdatum de ZonMw subsidiekalender in de gaten.

Koppeling met MOOI in Beweging

De uitvoering van het programma onderzoek topsportevenementen heeft meerdere raakvlakken met een ander ZonMw programma: MOOI in Beweging. Qua aanpak gaat het dan bijvoorbeeld om de focus op eindgebruikers van kennis en op de praktijkgerichtheid van onderzoek. Inhoudelijk sluit het onderzoeksprogramma topsportevenementen vooral aan op het wicked problem ‘De waarde van topsport is onvoldoende aantoonbaar’ van MOOI in Beweging. Daarvoor wordt een strategisch plan voor onderzoek en innovatie uitgewerkt.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website