Met financiering uit het programma Rubicon van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gaan zeven door ZonMw gesubsidieerde jonge wetenschappers onderzoek doen aan buitenlandse topinstituten. In totaal geeft NWO 17 veelbelovende onderzoekers de mogelijkheid internationale ervaring op te doen als opstap voor een verdere wetenschappelijke carrière.

De zeven gehonoreerde ZonMw-onderzoekers:

•    Jong en obees: eerder hart- en vaatziekten door ontsteking?

Dr. S (Siroon) Bekkering (V), Radboud Universitair Medisch Centrum, afdeling Interne Geneeskunde -> Australië, Murdochs Childrens Research Institute, Royal Childrens Hospital, Melbourne, afdeling interne Geneeskunde, 18 maanden.

Obesitas bij jonge kinderen is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten op oudere leeftijd. In deze studie bestudeert de onderzoeker of obesitas op kinderleeftijd leidt tot herprogrammering van het aangeboren immuunsysteem en de ontwikkeling van hart- en vaatziekten.

•    Kanker opruimen met het eigen afweersysteem

Dr. K.F. (Kalijn) Bol (v), Radboudumc -> Denemarken, Universiteit van Kopenhagen, Center for Cancer Immune Therapy, Herlev Hospital, 24 maanden

Immunotherapie activeert het afweersysteem om kankercellen te doden. Deze doorbraak in de behandeling is echter niet effectief bij alle vormen van kanker, onder andere bij oogmelanoom. Het onderzoek zal de blokkerende mechanismen identificeren en elimineren.

•    Invloed comedicatie op bloedingsrisico nieuwe antistollingsmiddelen

Dr. R.E. (Ralf) Harskamp (m), Universiteit van Amsterdam -> USA, Duke University, Duke Clinical Research Institute, 12 maanden

De huisarts is de spil in de opsporing en antistollingsbehandeling van boezemfibrilleren. Vaak betreft het ouderen die andere medicatie gebruiken. Antistollingsmiddelen worden hierdoor beïnvloed en het bloedingsrisico verhoogd. Dit voorstel wil risico’s van nieuwe antistollingsmiddelen en comedicatie beter in kaart brengen.

•    Tuberculose: visualiseren van het onzichtbare

Dr. MAM (Mischa) Huson (v), AMC -> Zuid-Afrika, Institute of Infectious Diseases and Molecular Medicine, University of Cape Town, 18 maanden

Controle van tuberculose wordt beperkt doordat de diagnose moeilijk te stellen is en diagnostische tests niet overal beschikbaar zijn. Echografie is goedkoop en overal toepasbaar. De onderzoeker gaat kijken of longechografie de diagnostiek van tuberculose eenvoudiger kan maken.

•    Op zoek naar de oorzaken van ziekte

Dr. W.J. (Wouter) Peyrot (m), VU Medisch Centrum -> Verenigde Staten, Harvard Universiteit, Biostatistiek, 18 maanden

Oorzaken van ziekten worden tegenwoordig onderzocht met innovatieve statistische methoden die gebruik maken van genetische data. Het is echter onduidelijk of deze methoden altijd betrouwbaar zijn. Dit project onderzoekt hoe de betrouwbaarheid van deze methoden vergroot kan worden.

•    Overmeesteren van lymfocyten in auto-immuun condities

Drs. G.M.P.J. (Gwenny) Verstappen (v), UMC Groningen -> Australië, University of Melbourne, WEHI, 12 maanden

Als lymfocyten, cellen van het afweersysteem, zich tegen het eigen lichaam keren is er sprake van auto-immuniteit. Deze onderzoeker gaat bestuderen waarom lymfocyten ontsporen bij de ziekte van Sjögren en welke moleculen geremd moeten worden om deze patiënten te behandelen.

•    Energie voor moleculaire dans

Dr. JM (Josine) de Winter (v), VU Medisch Centrum-> Verenigde Staten, Harvard Medical School, Department of Genetics, 12 maanden

Bij de skelet- en hartspierziekte NEM6 krijgen de spieren niet genoeg energie om samen te trekken. De onderzoeker heeft een nieuwe microscoop ontwikkeld om medicijnen te testen die de energielevering en spierkracht in NEM6 kunnen herstellen.

Topinstituten

De Rubiconbeurs maakt het voor deze jonge onderzoekers mogelijk om hun onderzoek te doen aan topinstituten zoals Princeton University, Harvard University en het Instituut voor Psychologie aan de Universiteit van Freiburg.

Rubicon

Met een Rubicon-financiering kunnen wetenschappers tot 24 maanden onderzoek doen aan een buitenlandse onderzoeksinstelling. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. Per jaar kan NWO zo'n 60 jonge onderzoekers financieren binnen Rubicon (voor een totaalbedrag van zeven miljoen euro, verdeeld over drie ronden).

Bron: NWO https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2018/04/17-startende-wetenschapstalenten-naar-buitenlandse-topinstituten-met-rubicon.html

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website