Dinsdag 5 mei is het Wereld Astma Dag. Deze dag staat in het teken van het vergroten van het bewustzijn over astma en het verbeteren van de zorg en behandelmogelijkheden van mensen met astma. ZonMw financiert verschillende soorten onderzoek naar astma, die bijdragen aan een betere behandeling. We hebben verschillende soorten onderzoek uitgelicht waar u hieronder meer over kunt lezen.

Uitgelicht

Impact van corona op astma-patiënten

Het coronavirus treft ons allemaal, maar kwetsbare mensen in het bijzonder. Onder hen 1,2 miljoen mensen met een longziekte. Mensen die zich nu extra kwetsbaar voelen. Op de website van het Longfonds is een aantal interviews verzameld over de impact van het coronavirus op astmapatiënten.

Lees de interviews op de website van het Longfonds

JGZ-richtlijn Astma en wetenschappelijke verantwoording geactualiseerd

De in 2019 geactualiseerde JGZ-richtlijn Astma biedt professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kennis en praktische handvatten voor preventie, signalering, begeleiding en/of verwijzing en samenwerking.

Lees het nieuwsbericht

Werkt salbutamol om piepklachten bij jonge kinderen te verminderen?

Salbutamol is een verwijder van de luchtwegen en het is aangetoond dat het werkzaam is bij oudere kinderen met astma. Of het ook werkt bij jonge kinderen onder de twee jaar met piepen is echter niet bekend. Dit onderzoek is onlangs gestart in 40 praktijken in Nederland en België.

Bekijk het BeNeFIT project

C1 inhibitor heeft geen effect bij astmapatiënten

Een grote groep astmapatiënten heeft onvoldoende baat bij bestaande geneesmiddelen. Amsterdam UMC onderzocht een alternatief: C1 inhibitor. Hoofdonderzoeker dr. Tom van der Poll moet patiënten teleurstellen: 'Belangrijk is wel dat we onze hypothese direct bij mensen hebben kunnen testen. In een translationeel onderzoek als dit kan in een vroege fase van onderzoek al worden achterhaald of een therapie wel of niet werkt bij patiënten.'

Lees het interview

Personal Medicine-project gestart: ademtest jonge kinderen met astma-symptomen

In dit startende project wordt de ademtest gedaan bij 220 kinderen van 2-3 jaar oud en worden zij meerdere jaren gevolgd. Het onderzoek moet leiden tot een betere behandeling en kostenbesparing. De ademtest is ook gunstig voor ouders en kinderen.

Naar het Personalised Medicine-project

App helpt pubers met astma bij hun medicijngebruik

portret van vrouw
Ellen Koster, Universiteit Utrecht

Veel pubers met astma vinden het lastig de voorschriften voor medicijngebruik goed te volgen. Met een speciale app gaat dat veel beter, blijkt uit onderzoek door de Universiteit Utrecht. Ellen Koster, onderzoeker en universitair docent aan de faculteit Farmaceutische wetenschappen, vertelt over de aanpak.

Lees het artikel in Mediator

Aandacht voor astma bij GGG-congressen

Tijdens het GGG-congres van 2019 was aandacht voor de verscheidenheid aan inhalatoren en het gebruik ervan. Bij het GGG-congres 2018 is in samenwerking met de Long Alliantie Nederland aandacht besteed aan therapietrouw bij onder ander astma. Ook in 2015 was er een sessie waar astma centraal stond, namelijk in sessie 2.

Luchtbrug.nl: Online astmazorg voor kinderen en jongeren

Jongen kijkt op zijn mobiel

Door het gebruik van een online monitoring systeem www.luchtbrug.nl hoeven kinderen en jongeren met astma minder vaak naar het ziekenhuis te komen, terwijl er juist méér (online) controlemomenten zijn. De patiënt bekijkt zijn individuele zorgplan, informatie over medicatie, doelen en een actieplan in geval van klachten. Het project is onderdeel van het Actieplan eHealth, opgesteld om implementatie en opschaling van eHealth-innovaties in de dagelijkse gezondheidszorg te versnellen.

Bekijk het project

RAPSODI: register van volwassen patiënten met ernstig astma

portret van vrouw met astma inhaler

Het RAPSODI register is het Nederlandse register van volwassen patiënten met ernstig astma. Het heeft als doel informatie te verzamelen en feedback te leveren aan behandelend artsen en patiënten. Er komen steeds meer dure behandelingen beschikbaar voor deze complexe ziekte. Het is belangrijk inzicht te krijgen in de effectiviteit, bijwerkingen en kosteneffectiviteit van de verschillende behandelopties. Het register wordt onder meer gevuld met gegevens over astmacontrole, kwaliteit van leven, resultaten van lichamelijke onderzoeken en gegevens over behandelingen.

Naar project

Lopend onderzoek: zorgverbetering door speciaal assistente in huisartsenpraktijk

Kind met inhaler

In dit lopende project wordt onderzocht of een speciaal opgeleide assistent in de huisartsenpraktijk leidt tot minder klachten van astma bij kinderen. Doel van het project is betere zorg voor kinderen met astma in de huisartsenpraktijk.

Bekijk het project

Doeltreffendheid en veiligheid van astmamiddelen bij kinderen

kind met astma

In Nederland heeft 1 op 10 kinderen astma. Een groot deel van deze kinderen wordt langdurig behandeld met verschillende geneesmiddelen. Er zijn weinig gegevens over de veiligheid en werkzaamheid van deze middelen. De ESTATe studie onderzocht retrospectief de doeltreffendheid en veiligheid van astmamiddelen bij kinderen. Hiervoor is gebruikgemaakt van de IPCI-database waarin ±14.000 kinderen met astma werden geïdentificeerd.

Naar het project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website