De hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke van de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging, de Universiteit voor Humanistiek, kan subsidie aanvragen voor verbreding van de landelijke kennisinfrastructuur, het uitbreiden van de leergemeenschap en de (door-)ontwikkeling van expertise over zingeving voor professionals in zorg en welzijn.

Onderwerpen

 • zingeving
 • eerste lijn, sociaal domein, zorg en welzijn, verpleging, ggz, jeugdzorg
 • transmurale zorg
 • vrijwilligers

Onderdeel van programma

Zingeving en Geestelijke verzorging

Geplaatst op

11 januari 2022

Deadline

26 april 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kenniswerkplaats - Zorg voor Zingeving in de thuissituatie (pdf) 327 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep is gericht op de ontwikkeling van aanvullende initiatieven rondom Zorg voor Zingeving in de thuissituatie en integratie hiervan in de bestaande Kenniswerkplaats. De subsidieoproep heeft de volgende doelstellingen:

 • verbreden van de landelijke kennisinfrastructuur met nieuwe relevante partnerorganisaties uit de sector zorg en welzijn
 •  uitbreiden van de leergemeenschap met nieuwe leernetwerken rond specifieke doelgroepen
 • (door-)ontwikkeling van expertise over zingeving voor professionals in zorg en welzijn inclusief vrijwilligers, die geen geestelijk verzorger zijn maar wel met hen samenwerken

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor het verbreden van de landelijke kennisinfrastructuur met nieuwe relevante partnerorganisaties uit de sector zorg en welzijn, de uitbreiding van de leergemeenschap met nieuwe leernetwerken rond specifieke doelgroepen en de (door-)ontwikkeling van expertise over zingeving voor professionals in zorg en welzijn inclusief vrijwilligers, die geen geestelijk verzorger zijn maar wel met hen samenwerken.

Randvoorwaarden

 • Voor alle activiteiten in een projectvoorstel geldt dat het noodzakelijk is om voort te bouwen op bestaande kennis uit binnen- en buitenland.
 • De kennissyntheses en het overstijgend onderzoek moeten blijk geven van een vooraf in kaart gebrachte systematische en wetenschappelijke aanpak in het opdoen van nieuwe kennis.
 • Voorwaarde voor deelname van partnerorganisaties is de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en/of addendum. Hiermee verbinden nieuwe partners zich aan de doelstellingen van de huidige kennisinfrastructuur.
 • De subsidieaanvraag bevat een gespecificeerde begroting en een plan van aanpak.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke van de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging, de Universiteit voor Humanistiek, kan deze subsidie aanvragen.

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 1.682.000,- en heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. Nieuwe samenwerkingspartners brengen 2 uur per week (in kind) in als cofinanciering, net zoals de huidige partners die deelnemen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 26 april 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kenniswerkplaats - Zorg voor Zingeving in de thuissituatie (pdf) 327 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Margo van den Berg (programmamanager). Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Margo van den Berg

Programmamanager

+31 70 349 52 97
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website