Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) kan samen met relevante partijen en deskundigen subsidie aanvragen voor het doorontwikkelen van de digitale gegevensuitwisseling in de palliatieve zorg. Het gaat daarbij om het ontwikkelen en testen van een 1e informatiestandaard, als bouwsteen voor een individueel zorgplan en goede informatieoverdracht tussen zorgverleners.

Onderwerpen

 • Individueel zorgplan
 • Digitale gegevensuitwisseling
 • Informatieoverdracht
 • Leidraad proactieve zorgplanning
 • Palliatieve zorg

 

Onderdeel van programma

Palliantie II

Geplaatst op

5 april 2022

Deadline

24 mei 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Digitale gegevensuitwisseling in de palliatieve zorg (pdf) 282 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het doorontwikkelen van de digitale gegevensuitwisseling op het gebied van proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg. Specifiek gaat het over het uniform digitaliseren en herkenbaar overdragen van gegevens uit de leidraad Proactieve zorgplanning tussen verschillende zorgverleners. Dit om belangrijke bouwstenen te realiseren in de vorm van een informatiestandaard voor het individueel zorgplan, waarin zorgverleners behandelwensen en -grenzen van patiënten en naasten kunnen vastleggen.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor het:

 1. Ontwikkelen van een 1e informatiestandaard, waarbij de items over behandelwensen en -grenzen uit de leidraad én de (niet-)behandelwensen uit de verkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) leidend zijn.
 2. Toetsen van deze informatiestandaard in een deel van de zorgketen.
 3. Realiseren van uitwisseling op basis van de gegevens uit de digitale informatiestandaard binnen een deel van de zorgketen in 3 tot 5 pilots, en het in kaart brengen van de geleerde lessen en de belemmerende en bevorderende factoren van het gehele proces.

 

Randvoorwaarden

Uw subsidieaanvraag moet aansluiten bij huidige ontwikkelingen en/of bestaande projecten. Ook moet blijken dat het voorstel een breed draagvlak heeft en relevante partijen en disciplines betrokken zijn. Verder werkt u een duidelijke fasering, inclusief het testen van de informatiestandaard in de praktijk, uit.

Wie kan aanvragen?
U kunt voor deze subsidieronde alleen een subsidieaanvraag indienen als u persoonlijk door ons bent uitgenodigd. Bij deze subsidieoproep is dit IKNL.

Samenwerking is verplicht. Het projectteam moet naast IKNL minimaal bestaan uit:

 • vertegenwoordiger van coöperatie PZNL
 • deskundige(n) van Nictiz
 • deskundigen met kennis van digitalisering in de praktijk
 • patiëntvertegenwoordiging
 • afgevaardigden van pilotorganisaties of zorgaanbieders
 • deskundige(n) met kennis van privacybescherming

Budget
U kunt maximaal € 750.000,- aanvragen voor een looptijd van maximaal 36 maanden. De aanvragende partij levert een eigen bijdrage van minimaal 20% van het totale subsidiebudget.

Aanvraag indienen

U kunt tot 24 mei 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Digitale gegevensuitwisseling Palliantie(pdf) 283KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Amanda Diemel (programmamanager) of Karen van Reenen (programmamanager), 070 349 54 63 of palliatievezorg@zonmw.nl. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website