Onderzoeksorganisaties, gemeenten, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties kunnen projectideeën indienen voor de opzet of uitbreiding van een samenwerkingsverband binnen een gemeente of een regionaal samenwerkingsverband, gericht op formele én informele zorg en ondersteuning voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten.

Onderwerpen

 • Palliatieve zorg
 • Sociaal domein
 • Welzijnsdomein
 • Passende zorg
 • Domeinoverstijgend

Onderdeel van programma

Programma Palliantie II

Geplaatst op

3 januari 2023

Deadline

14 maart 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Versterking regionale en lokale samenwerking voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten (projectideeën) (pdf) 249 KB

Doel subsidieoproep

Met deze subsidieoproep willen wij binnen gemeenten en regio’s de samenwerking tussen formele én informele/vrijwillige zorg en ondersteuning voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten versterken. Denk aan initiatieven als mantelzorg, thuiszorg, maar ook vrijwillige initiatieven zoals burenhulp of buddy’s die activiteiten ondernemen met een patiënt. Wanneer deze initiatieven goed op elkaar aansluiten, kunnen mensen hun leven tot en met het einde zinvol, in verbinding met anderen en waar mogelijk en wenselijk zelfstandig leven.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt een projectidee indienen voor het opzetten van een samenwerkingsverband of uitbreiden van een bestaand samenwerkingsverband, waarbij u:

 • In kaart brengt wat de omvang is van de doelgroep in uw gemeente/regio en wat hun wensen rondom ondersteuning op fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel/zingevingsgebied zijn.
 • In een sociale kaart binnen uw gemeente/regio de formele en informele/vrijwillige zorg- en welzijnsinitiatieven opneemt voor deze doelgroep.
 • Een plan van aanpak opstelt hoe u door sterkere samenwerking, (door)verwijzing en afstemming de zorg en ondersteuning voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten blijvend kunt verbeteren. En hoe u dit gaat meten.

Randvoorwaarden

 • Urgentie onderbouwen voor verbetering van kwaliteit van leven en sterven voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten.
 • Beschrijven hoe u met uw samenwerkingsverband binnen uw project bijdraagt aan de kwaliteit van leven en sterven van deze doelgroep.
 • Laten zien op welke bestaande formele en informele initiatieven in uw gemeente of regio u aansluit en hoe u de samenwerking daartussen vormgeeft.
 • Beschrijven hoe u de samenwerking ook na de projectduur kunt voortzetten.

Wie kan aanvragen?

Nederlandse onderzoeksorganisaties en gemeenten, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties kunnen subsidie aanvragen. Samenwerking tussen deze partijen voor een bepaalde regio of gemeente is verplicht.

Budget

In deze subsidieronde kunt u maximaal € 350.000,- aanvragen voor een looptijd van maximaal 36 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 14 maart 2023 om 14:00uur uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

wegens werkzaamheden aan het online indiensysteem MijnZonMw, vragen we u om rekening te houden met het volgende:

 • Deze subsidieoproep staat online vanaf 3 januari 2023. Het indienen in Mijn ZonMw komt echter pas 2 weken later beschikbaar: per 17 januari 2023. U heeft nog steeds tot 14 maart 2023 de tijd om in te dienen.
 • In het weekend van vrijdag 27 januari t/m zondag 29 januari is het online indiensysteem niet beschikbaar.

Tip: Wilt u op deze tijdstippen toch werken aan uw aanvraag? Download dan van tevoren uw aanvraagformulier als Word-document en vul dit offline in. Dan kunt u uw antwoorden later overnemen in het online formulier wanneer Mijn ZonMw weer beschikbaar is.Bij vragen kunt u contact opnemen met de ZonMw Servicedesk via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl. Onze excuses voor het ongemak.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Versterking regionale en lokale samenwerking voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten (projectideeën) (pdf) 249 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met programmamanagers Amanda Diemel, Viviënne Lahaut en programmasecretaris Wiki Dijkstra. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website