Nederlandse zorginstellingen, samenwerkingsverbanden van Nederlandse zorginstellingen of zorgnetwerken en huisartsengroepen kunnen vanaf 6 februari 2023 stimuleringssubsidie aanvragen voor het implementeren en borgen van een kansrijke interventie en/of hulpmiddel in de palliatieve zorg.

Onderwerpen

 • Palliatieve zorg
 • Implementatie
 • Opschaling
 • Proactieve zorgplanning
 • Advance care planning

Indienperiode ‘Stimuleringssubsidie implementeren in de palliatieve zorg’ gesloten

Zoals wij eerder hebben aangegeven geldt voor de stimuleringssubsidie ronde 1 het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Het aantal subsidieaanvragen voor de stimuleringssubsidie heeft het beschikbare budget ruimschoots overstegen. We hebben daarom de indienperiode gesloten. Het is niet meer mogelijk om subsidieaanvragen (opnieuw) in te dienen.
Wilt u op de hoogte blijven van onze volgende stimuleringssubsidies? Laat dit ons weten via palliatievezorg@zonmw.nl, dan ontvangt u te zijner tijd een mail van ons.

Onderdeel van programma

Programma Palliantie II

Geplaatst op

23 november 2022

Deadline

20 februari 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Stimuleringssubsidie implementeren in de palliatieve zorg ronde 1 (pdf) 200 KB

Doel subsidieoproep

Met deze stimuleringssubsidie krijgen zorgorganisaties ondersteuning bij activiteiten voor de implementatie en borging van een kansrijke interventie en/of hulpmiddel over palliatieve zorg. Dit leidt tot bredere toepassing van kennis in de praktijk.

Zorgorganisaties kunnen rekenen op ondersteuning van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) in de vorm van een leerwerkplatform. Daar krijgen organisaties handvatten, tools en ondersteuning om een implementatieplan te maken en kunnen organisaties van elkaar leren over de opzet en uitvoering van de implementatieprojecten en het uitvoeren van de nieuwe interventie in de praktijk.

Wat kan worden aangevraagd?

Zorgorganisaties kunnen in deze subsidieronde een stimuleringssubsidie aanvragen voor 1 van de volgende interventies:

 1. Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve palliatieve zorgplanning (SVP), zie voor meer informatie de projectbijlage op Palliaweb.
 2. Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking, zie voor meer informatie de projectbijlage op Palliaweb.

Hierbij geldt vanaf 6 februari 2023: wie het eerst komt, het eerst maalt. Als het aantal subsidieaanvragen dat in aanmerking komt voor de stimuleringssubsidie het beschikbare budget ruimschoots overstijgt, kunnen we ervoor kiezen om de indienperiode eerder te sluiten.

Randvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden de volgende randvoorwaarden:

 • Het project gaat over de implementatie en borging van 1 van de interventies.
 • Er is aantoonbaar (bestuurlijk) draagvlak voor de implementatie van de interventie binnen de organisatie.
 • Aanwezigheid en actieve deelname van de projectleiders aan het leerwerkplatform, inclusief het implementatieonderzoek, is verplicht. Dit betreft 1x per 2 maanden een bijeenkomst en een actieve rol van de projectleider op het platform.
 • Voor de implementatie van de betreffende interventie heeft de subsidieaanvrager niet al elders subsidie ontvangen.

Wie kan aanvragen?

Nederlandse zorginstellingen (zie artikel 5, lid 1, van de Wet toelating zorginstellingen), samenwerkingsverbanden van Nederlandse zorginstellingen of zorgnetwerken en huisartsengroepen kunnen aanspraak maken op stimuleringssubsidie.

Budget

In deze subsidieronde kunnen subsidieaanvragers maximaal € 35.000,- aanvragen voor een looptijd van maximaal 18 maanden. Zorgkosten zijn niet subsidiabel. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 500.000,-.

Aanvraag indienen

U kunt vanaf 6 februari 2023 14.00 uur tot 20 februari 2023 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Stimuleringssubsidie implementeren in de palliatieve zorg ronde 1 (pdf) 200 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de ‘inhoudelijke vragen stimuleringssubsidie’? Dan kunt u voor inhoudelijke vragen contact opnemen met Karen van Reenen, Moniek Zijlstra of Jenny Hoogendoorn – de Vries. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website