MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker.

Onderwerpen

 • Maatschappelijke diensttijd
 • Uitbreiden MDT-netwerk
 • Versterken, verbinden en opschalen
 • Iets doen voor een ander en\of de samenleving, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten
 • Gericht op alle jongeren van 14 tot en met 27 jaar

Onderdeel van programma

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Geplaatst op

14 april 2020

Deadline

15 juni 2020,
12.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Ronde 4b: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk (pdf) 313 KB

Doel subsidieoproep

Om toe te werken naar een landelijk dekkend MDT-netwerk, stuurt ZonMw in deze subsidieoproep op het uitbreiden van het netwerk, het versterken van succesvolle aanpakken, door deze waar mogelijk te verbinden en het opschalen van het aantal jongeren dat een MDT doorloopt.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze subsidieoproep kan budget worden aangevraagd voor:

 • coördinatie, projectleiding, onderhouden van het netwerk;
 • het werven en begeleiden van organisaties waar jongeren hun MDT-traject doorlopen;
 • het werven en begeleiden van jongeren;
 • (door)ontwikkeling begeleidings- en opleidingstraject;
 • een (forfaitaire) vrijwilligers-/onkostenvergoeding voor jongeren;
 • aan te schaffen materialen, bijvoorbeeld ICT of gereedschap;
 • ondersteunende systemen om aan te kunnen sluiten bij het digitale matchingsplatform;
 • communicatie- en netwerkactiviteiten voor organisaties en jongeren;
 • medewerking aan de overkoepelende monitoring en evaluatie, inclusief de monitoring en evaluatie van de eigen leervragen (maximaal 5% van uw begroting);
 • eventuele benodigde verzekeringen die afgesloten moeten worden.

Randvoorwaarden

Een belangrijke voorwaarde is dat alle organisaties die een aanvraag indienen, moeten voldoen aan de randvoorwaarden en richtlijnen voor de inrichting van MDT-programma’s (zie bijlage A).

Wie kan aanvragen?

Het MDT-partnerschap dat indient:

 • Komt voort uit de proeftuinen en wordt bij voorkeur uitgebreid met nieuwe partners, die door willen gaan met MDT en kunnen opschalen.
 • Is een bestaand partnerschap uit subsidieronde 4a die in één of meer nieuwe regio’s een MDT-aanbod willen opzetten met (nieuwe) lokale partners en daar aanvullend zijn op het bestaande aanbod. U kunt hiervoor ook laagdrempelig een aanvraag indienen in de aanvullende ronde bij 4a. Volstaat dit niet? Geef hiervoor in uw plan van aanpak bij deze subsidieaanvraag een toelichting.
 • Bestaat uit nieuwe organisaties die aanvullend zijn op het bestaande MDT-aanbod.
 • Betreft een individuele organisatie die alle MDT-rollen zelf kan vervullen, goede redenen heeft om zelfstandig te opereren en dit goed kan beargumenteren.

Vooraanmeldingen partnerschappen
U kunt alleen een subsidieaanvraag indienen als u voor 20 mei 2020 een vooraanmelding heeft gedaan. Na 20 mei ontvangt u een link waarmee u uw subsidieaanvraag kunt indienen. Aanvragen die 20 mei niet zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen.

Budget

Voor subsidieronde 4b heeft het kabinet € 40 miljoen beschikbaar gesteld voor subsidiemiddelen, en uitbreiding van de partnerschappen. De subsidie die bij ZonMw aangevraagd kan worden, bedraagt minimaal € 300.000,- en maximaal € 1.500.000,- per subsidieaanvraag, waarbij in ieder geval 15% cofinanciering verplicht is, meer dan 25% een pré is in de beoordeling. De looptijd van het project bedraagt maximaal 24 maanden.

Aanvraag indienen

Na het indienen van uw vooraanmelding (uiterlijk 20 mei) ontvangt u een link waarmee u uw aanvraag kunt indienen. U kunt tot 15 juni 2020, 12.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Ronde 4b: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk (pdf) 313 KB

Contact

We staan u graag te woord. Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde’ vragen over subsidie? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programmasecretariaat

+31 70 349 52 45
amd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website