In deze subsidieronde kan subsidie worden aangevraagd voor praktijkgericht onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Onderzoek moet zich richten op het verbeteren van de toegankelijkheid en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg om de omslag naar passende zorg te versterken in de eerstelijns ggz.

Onderwerpen

  • Passende zorg
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Praktijkgericht onderzoek

 

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma ggz

Geplaatst op

19 mei 2022

Deadline

6 september 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Praktijkgericht onderzoek in de ggz: Versterking van passende zorg in de eerstelijns ggz (pdf) 293 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om de toegankelijkheid en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren om de omslag naar passende zorg te versterken in de eerstelijns ggz, zodat het hulpaanbod beter aan de hulpvraag kan voldoen. Onder passende zorg verstaan we zorg die nodig is, waarde toevoegt en bijdraagt aan kwaliteit van leven, en die aansluit bij behoeften en omstandigheden van de individuele patiënt.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde kan budget worden aangevraagd voor praktijkgericht onderzoek. Het doel van praktijkgericht onderzoek is het oplossen van actuele praktijkvragen, die impact realiseren voor de gehele ggz in Nederland. Het te bestuderen onderwerp dient aan te sluiten bij zaken waar mensen in de praktijk van de ggz tegenaan lopen. Kenmerkend aan het onderzoek is het participatieve karakter, waarbij er een nauwe samenwerking is tussen onderzoek, praktijk en cliënten en naasten om het onderzoek en de resultaten verder te brengen. Het is niet de bedoeling om theorieën te ontwikkelen, te onderbouwen of uit te werken.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend vanuit een Nederlandse onderzoeksorganisatie of een praktijkorganisatie. De hoofdaanvrager dient afkomstig te zijn van de Nederlandse onderzoeksorganisatie of praktijkorganisatie. De bestuurlijk verantwoordelijke en de hoofdaanvrager dienen van dezelfde organisatie afkomstig te zijn.
 

Budget

In deze subsidieronde kan per subsidieaanvraag maximaal € 200.000,- worden aangevraagd. De looptijd van onderzoek is maximaal 24 maanden. Zowel de looptijd als het aan te vragen budget dient realistisch te worden onderbouwd.

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde is maximaal € 3.200.000,-.

 

Aanvraag indienen

Vooraanmelding subsidieaanvraag

U kunt alleen een subsidieaanvraag indienen als u vóór 4 juli 2022 een vooraanmelding heeft gedaan. Aanvragen die 4 juli niet zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen. U kunt via dit formulier uw vooraanmelding doen.
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online indiensysteem van ZonMw (Mijn ZonMw). Sluitingsdatum voor het indienen is 6 september 2022, om 14.00 uur.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Praktijkgericht onderzoek in de ggz: Versterking van passende zorg in de eerstelijns ggz (pdf) 286KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marloes van der Maas of Tamara Adonis. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Tamara Adonis of Marloes van der Maas

Programmamanagers Onderzoeksprogramma ggz

+31 70 349 54 70
ggz@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website