Nederlandse onderzoeksorganisaties kunnen samen met belangenorganisaties die voor dit project belangenbehartigende activiteiten uitvoeren (zoals beroepsverenigingen) en zorginstellingen subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van een routekaart voor paramedische interventies met substitutiepotentieel.

Onderwerpen

  • Paramedische zorg
  • Substitutie
  • Preventie
  • JZOJP
  • Passende zorg

Onderdeel van programma

Paramedische zorg 2019-2022

Geplaatst op

7 juni 2022

Deadline

22 september 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkeling routekaart voor paramedische interventies met substitutiepotentieel (pdf) 247 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is de ontwikkeling van een routekaart voor hoe interventies met substitutiepotentieel nader onderbouwd, opgeschaald en geïmplementeerd kunnen worden. Zodat dit daadwerkelijk leidt tot het verplaatsen of vervangen van zorg (substitutie) en het voorkomen van (duurdere) zorg (preventie). Dit wordt gedaan op basis van de al bestaande (theoretische) kennis over implementatie en het wordt doorvertaald naar de paramedische context. Het is belangrijk dat de verplaatsing van zorg aansluit bij wensen van de cliënt.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor een project dat is gericht op de ontwikkeling van een routekaart voor hoe interventies met substitutiepotentieel nader onderbouwd, opgeschaald en geïmplementeerd kunnen worden. Interventies met potentie zijn: interventies waarbij tenminste aanwijzing is dat zij zorginhoudelijk effectief en/of kosteneffectief zijn in vergelijking met de zorg in de huidige situatie. De routekaart biedt een leidraad voor hoe het proces moet worden doorlopen van begin (een interventie biedt aanwijzing voor substitutiepotentie) tot daadwerkelijke implementatie in 1 regio, meerdere regio’s of landelijke implementatie (daadwerkelijke verplaatsing van zorg).

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

De volgende partij(en) kunnen aanspraak maken op (een gedeelte van de) subsidie:

  1. Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht. De onderzoeksorganisatie is de hoofdaanvrager.
  2. Uitvoerders van een wettelijke taak/belangenorganisaties die voor dit project belangenbehartigende activiteiten uitvoeren, zoals beroepsverenigingen. Geef in de subsidieaanvraag aan welke wettelijke taak of belangenbehartigende activiteiten u in dit verband uitvoert.
  3. Zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en andere zorgorganisaties, zorgverzekeraars.  

Partijen maken alleen aanspraak op subsidie als zij de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. Als partijen geen onderdeel zijn van de samenwerkingsovereenkomst participeren zij in het project op eigen rekening.

Budget

In deze subsidieronde kan maximaal € 400.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 36 maanden. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 400.000,-. Er kan dus maximaal 1 project worden gehonoreerd.

Aanvraag indienen

U kunt tot 22 september 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ontwikkeling routekaart voor paramedische interventies met substitutiepotentieel (pdf) 247 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Elke van Vliet of Vivianne van Beyeren. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website