Sportinnovator wil met deze oproep innovaties stimuleren die zorgen voor opschaling van initiatieven die sportaanbieders toekomstbestendiger maken. We zoeken innovaties die hun meerwaarde bij sportverenigingen of ondernemende sportaanbieders al hebben bewezen en met ondersteuning van deze Nationale Sportinnovator Prijs kunnen worden opgeschaald.

Onderwerpen

  • Zorgen voor professioneel georganiseerde sportaanbieders die financieel gezond zijn;
  • Bestuurlijke vernieuwing bij sportaanbieders;
  • Ledenbehoud en betere interactie met leden;
  • Samenwerken van verschillende soorten sportaanbieders;
  • Nieuwe vormen van lidmaatschap.

Onderdeel van programma

Sportinnovatie

Geplaatst op

1 december 2021

Deadline

1 februari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep NSP 2021 (pdf) 167 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de te honoreren projecten is het opschalen van innovatieve diensten of producten die sportaanbieders toekomstbestendiger maken. Toekomstbestendige sportaanbieders zijn professioneel georganiseerd en financieel gezond. Ze hebben een antwoord op toenemende vergrijzing, individualisering en digitalisering en werken waar nodig en mogelijk samen (met elkaar en met andere type aanbieders) om aan de veranderende vraag te voldoen. Zo weten ze leden/klanten te behouden en zijn ze toegankelijk. We zijn op zoek naar vernieuwende initiatieven die lokaal/ regionaal succesvol zijn en willen opschalen.

Wat kan worden aangevraagd?

Via deze prijsvraag kunnen organisaties budget krijgen om een product/ dienst, gericht op toekomstbestendiger sportaanbieders, op te schalen. Prijswinnaars kunnen hun budget inzetten voor financiering van activiteiten zoals het uitwerken van de businesscase, het inrichten van werkprocessen voor opschaling en marketing & acquisitie. Het eindresultaat is tenminste dat de innovatie inhoudelijk en financieel gereed is, dat de lancering is gestart en dat ook daadwerkelijk wordt geleverd aan meerdere nieuwe afnemers.
De innovatie wordt bij voorkeur sporttak-overstijgend ingezet en kan zich richten op bijvoorbeeld ledenbinding, samenwerking en bestuur. Onder sportaanbieders worden zowel sportverenigingen als ondernemende sportaanbieders (zoals sportscholen, yogascholen, zwembadexploitanten) verstaan.

Randvoorwaarden

De innovatie moet aantoonbaar in de sportpraktijk op kleine schaal hebben bijgedragen aan de toekomstbestendigheid van sportaanbieders. Er is een duidelijke omschrijving van het product of dienst en er is een evaluatie naar uitgevoerd. Het product of dienst is vernieuwend en moet aansluiten bij een bredere behoefte bij sportaanbieders.

De prijsvraag is niet bedoeld voor het uitvoeren van onderzoek of voor het ontwikkelen van een nieuw product of dienst. Ook richt de oproep zich niet op het enkel uitvoeren van marketingactiviteiten. Sport- en beweegactiviteiten en evenementen worden niet ondersteund.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager is een Nederlands rechtspersoon. Het betrekken van meerdere partijen, waaronder Sportinnovator-centra, wordt aangemoedigd.

Budget

Er kan maximaal 50.000 euro worden aangevraagd. Minimaal 30% van het projectbudget bestaat uit een eigen bijdrage en/ of cofinanciering van partners (in kind en/ of in cash). De looptijd van de uitvoering is maximaal 12 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 1 februari 2022, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep NSP 2021 (pdf) 167 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jarno Hilhorst. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website