In deze oproep staat de ontwikkeling van toepasbare kennis over interventies die methodisch werken bevorderen centraal. Het gaat om kennis die aansluit bij de vragen en behoeften van professionals die werkzaam zijn bij gemeenten.

Onderwerpen

  • Interventies om methodisch werken te bevorderen

Onderdeel van programma

Vakkundig aan het werk

Geplaatst op

22 juni 2017

Deadline

30 november 2017,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Methodisch werken - 3e subsidieoproep Vakkundig aan het werk (pdf) 99 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het stimuleren van kennisontwikkeling over effectieve interventies ter bevordering van methodisch werken in de gemeentelijke uitvoering. Omdat het hoofddoel van het programma het plaatsen van zoveel mogelijk mensen in regulier werk is, moeten aanvragen in deze programmalijn ten minste het methodisch werken van de gemeentelijke professionals op het terrein van Werk en Inkomen bevorderen. Daarnaast kan het bevorderen van methodisch werken van professionals op aangrenzende terreinen binnen het sociaal domein in de aanvraag worden meegenomen.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep valt binnen het kennisprogramma Vakkundig aan het werk. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend op de programmalijn:

• Methodisch werken

Onder methodisch werken wordt verstaan dat de professionals systematisch en doelgericht handelen op basis van een door de professie aangereikt en geaccepteerd handelingsmodel. Professionals werken daarbij zoveel mogelijk evidence based. De focus in deze subsidieronde ligt op interventies die het methodisch werken bevorderen. Met de verkregen inzichten kunnen gemeenten hun professionals beter ondersteunen in de professionalisering van de dienstverlening.

Randvoorwaarden

Het onderzoek moet een combinatie zijn van effectiviteitsonderzoek en verklarend onderzoek. Er wordt een nieuwe of bestaande interventie onderzocht, waarvan het doel aansluit op de programmalijn. De interventies moeten passen binnen bestaande wet- en regelgeving. Evaluatieonderzoek van bestaande wet- en regelgeving wordt niet gefinancierd.

Wie kan aanvragen?

Bij de programmalijn Methodisch werken worden de projecten uitgevoerd door 1 (of meerdere) gemeente(n) samen met een kennisorganisatie (universiteit, hogeschool of onderzoeksorganisatie met aantoonbare onderzoeksexpertise op het gebied van werk en inkomen in de gemeentelijke context). Een gemeente en een kennisorganisatie treden op als hoofd- en medeaanvrager (of vice versa).

Budget

Voor de programmalijn methodisch werken is in deze ronde in totaal € 525.000,- beschikbaar. Per aanvraag kan maximaal € 175.000,- worden aangevraagd. De maximale looptijd van een project is twee jaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 30 november 2017 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Methodisch werken - 3e subsidieoproep Vakkundig aan het werk (pdf) 99 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Femke Reijenga. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Servicedesk

ProjectNet servicedesk

Telefoonnummer+31 70 349 51 78
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website