Deze oproep richt zich op innovatie om de sport- en beweegdeelname van volwassenen met een lage SES te vergroten. Het doel is open innovatie ecosystemen, zogenaamde living labs te realiseren. In de living labs wordt samen met de doelgroep toegewerkt naar creatieve oplossingen om mensen in beweging te krijgen. Een samenwerkingsverband van kennisinstelling (hbo of mbo), gemeente en maatschappelijke organisatie kan subsidie aanvragen voor netwerk- en planvorming.

Onderwerpen

  • Sport
  • Bewegen
  • Innovatie
  • Living lab
  • Lage SES

Onderdeel van programma

Sportinnovatie

Geplaatst op

13 december 2022

Deadline

7 maart 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Living labs sport en bewegen lage SES (pdf) 278 KB

Doel subsidieoproep

Sportinnovator wil door middel van innovatie de sport- en beweegdeelname van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) vergroten. Het doel van deze subsidieoproep is het realiseren van living labs, waarin samen met de doelgroep wordt toegewerkt naar creatieve en innovatieve oplossingen voor dit maatschappelijke vraagstuk.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend om een lokaal netwerk te vormen en te versterken en om te zorgen voor (duurzame) samenwerking gericht op kennisontwikkeling en innovatieve oplossingen om mensen met een lage SES in beweging te krijgen. Een projectleider, of labregisseur, speelt een belangrijke rol om het ontwikkelproces binnen het living lab te organiseren.

 

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan maximaal 50.000 euro worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 18 maanden. Er is een eigen bijdrage/cofinanciering verplicht van minimaal 30% van het totale projectbudget. De eigen bijdrage kan zowel in natura als in geld worden opgevoerd. Samenwerking en cofinanciering moeten definitief geregeld zijn bij het indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag.

Randvoorwaarden

  • De aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal één gemeente, één hbo- of mbo-instelling (lectoraat, expertisecentrum of practoraat) en één maatschappelijke organisatie (bijvoorbeeld welzijnsorganisatie, sportclub, bewonerscollectief). De kennisinstelling (hbo of mbo) of gemeente fungeert als hoofdaanvrager & bestuurlijk verantwoordelijke en anderen zijn mede-aanvrager.
  • Qua eindresultaten dient u minimaal op te leveren: uitgewerkte systeemanalyse en rapportage over behoeften van  eindgebruikers; netwerkbeschrijving; toekomstplan met doel agenda, opzet innovatief praktijkexperiment en beschrijving hoe eindgebruikers betrokken zijn en blijven.

Er wordt geen subsidie verstrekt als afspraken leiden of kunnen leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun. Bestaande Living Labs Sport en Bewegen die eerder van ZonMw of Sportinnovator subsidie hebben ontvangen kunnen geen aanspraak maken op deze subsidie. Living labs van G5 gemeenten kunnen wel indienen. Naast hbo-instellingen kunnen bij deze oproep ook mbo-instellingen (vanuit practoraat of expertisecentrum) als kennisinstelling betrokken zijn bij een living lab als hoofd- of mede-aanvrager.  

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 7 maart 2023 om 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Op 17 januari 2023 om 14:30 uur is er een online informatiebijeenkomst met een toelichting op de subsidieoproep en de living labs aanpak(niet verplicht). Meld je aan via deze link

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Living labs sport en bewegen lage SES (pdf) 278 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jarno Hilhorst. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website