Onderzoeksorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor het beantwoorden van kennisvragen over de nieuwe kernset generieke Patient Reported Outcome Measures (PROMs). Het gaat daarbij om onderzoek naar het toepasbaar maken van de nieuwe kernset in de medisch-specialistische zorgpraktijk, om samen beslissen en leren en verbeteren te bevorderen.

Onderwerpen

  • kernset generieke PROMs
  • generieke PROMIS-meetschaal
  • uitkomstgerichte zorg
  • implementatieonderzoek
  • samen beslissen
  • leren en verbeteren

Onderdeel van programma

Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg

Geplaatst op

24 maart 2022

Deadline

3 mei 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

subsidieoproep Kennisvragen uitkomstgerichte zorg - ronde 2 (pdf) 318 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het beantwoorden van kennisvragen over de kernset generieke PRO(M)s, die onlangs is vastgesteld in een adviesrapport vanuit het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van VWS en partijen uit het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg. De kernset is ontwikkeld om patiëntenervaringen van geleverde zorg eenduidig te kunnen meten, om zorgprofessionals te ondersteunen bij het proces van samen beslissen en als input voor leren en verbeteren onder zorgprofessionals.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidieaanvragers kunnen zich richten op 1 van de volgende 2 kennisvragen:

  1. Onderzoek naar toepasbaarheid en implementatie van de kernset in de praktijk, om samen beslissen en leren en verbeteren te bevorderen. Het gaat hierbij om het inzichtelijk maken op welke manier, ofwel hoe en wanneer, zorgprofessionals de vastgestelde kernset van generieke PROMs kunnen gebruiken in de interactie tussen de medisch specialist, de verpleegkundige en verzorgende en de patiënt en zijn naasten (de driehoek) voor het gehele zorgpad binnen de medisch-specialistische zorg.
  2. Onderzoek gericht op het linken van generieke PROMs aan PROMIS-meetschalen, zodat deze PROMs met elkaar vergelijkbaar worden, waardoor uitkomst data uit het verleden bruikbaar blijft en deze PROMs beter toepasbaar zijn in de praktijk.

Randvoorwaarden

Het onderzoek gaat over de kernset generieke PROMs uit het adviesrapport en draagt bij aan de implementatie daarvan in de praktijk. Ook sluit het aan bij landelijke standaarden en systemen.

Wie kan aanvragen?

Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU-staatssteunrecht kunnen subsidie aanvragen. Samenwerking is toegestaan, mits u voldoet aan de voorwaarden (zie subsidieoproeptekst).

Budget

In totaal is er € 480.000,- beschikbaar. De looptijd van de projecten is maximaal 6 maanden. Voor kennisvraag 1 is maximaal € 320.000,- beschikbaar, waarbij meerdere subsidieaanvragen gehonoreerd kunnen worden. Voor kennisvraag 2 is dat maximaal € 160.000,-, waarbij er 2 à 3 subsidieaanvragen gehonoreerd zullen worden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 3 mei 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

subsidieoproep Kennisvragen uitkomstgerichte zorg - ronde 2 (pdf) 318 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Paula du Pont (programmamanager) en voor procesmatige vragen met Charlie Plane (programmasecretaris) via 070 349 54 66 of kwaliteitvanzorg@zonmw.nl. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website