In deze oproep staat de ontwikkeling van toepasbare kennis over integraal werken in de gemeentelijke dienstverlening centraal. Het gaat om kennis die aansluit bij de vragen en behoeften van professionals die werkzaam zijn bij gemeenten.

Onderwerpen

  • Het ontwikkelen van casuïstiekvoering om integraal werken te bevorderen.

Onderdeel van programma

Vakkundig aan het werk

Geplaatst op

22 juni 2017

Deadline

30 november 2017,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Integraal werken - 3e subsidieoproep Vakkundig aan het werk (pdf) 95 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het vergroten en bundelen van kennis over effectieve werkwijzen om met verschillende professionals de meervoudige problematiek van cliënten te adresseren en adequate dienstverlening te bieden. Aan de hand van casuïstiekvoering wordt gezocht naar integrale aanpakken van problemen van cliënten die betrekking hebben op meerdere levensdomeinen. Belangrijk doel van de projecten is om de samenwerking tussen professionals van verschillende domeinen te concretiseren en om gezamenlijk te leren. Nevendoel daarbij is het versterken van domein overstijgende (lokale, regionale) kennisnetwerken.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep valt binnen het kennisprogramma Vakkundig aan het werk. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend op de programmalijn:

  • Integraal werken

Het gaat om interactief onderzoek met bijdragen van verschillende gemeentelijke professionals. Het proces in het project moet leiden tot een gemeenschappelijk gedragen en (verondersteld) effectieve aanpak. 

Randvoorwaarden

Er wordt aan de hand van casuïstiekvoering naar effectieve werkwijzen gezocht waarvan het doel van het onderzoek aansluit op de programmalijn. De werkwijzen moeten passen binnen bestaande wet- en regelgeving. Evaluatieonderzoek van bestaande wet- en regelgeving wordt niet gefinancierd.

Wie kan aanvragen?

Bij een aanvraag zijn tenminste twee gemeenten, een kennisorganisatie (denk aan hogeschool,
universiteit of een andere onderzoeksorganisatie met aantoonbare onderzoeksexpertise op het terrein van gemeentelijke dienstverlening) en tenminste één derde partij betrokken. Een gemeente en een kennisorganisatie treden op als hoofd- en medeaanvrager (of vice versa).

Budget

Voor de programmalijn Integraal werken is in deze ronde in totaal € 1,- miljoen beschikbaar. Per aanvraag kan een subsidie van maximaal € 175.000 worden aangevraagd. De maximale looptijd van een project is twee jaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 30 november 2017 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Integraal werken - 3e subsidieoproep Vakkundig aan het werk (pdf) 95 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Femke Reijenga. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Servicedesk

ProjectNet servicedesk

Telefoonnummer+31 70 349 51 78
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website