Richtlijnen Jeugdgezondheid 2007 - 2012

Over dit programma

Binnen het programma Richtlijnen Jeugdgezondheid zijn vijftien multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld voor professionals in de jeugdgezondheid (JGZ) om zo de fysieke, psychische en sociale ontwikkeling van jeugd te bevorderen, en veilig te stellen daar waar deze ontwikkeling wordt bedreigd. ZonMw draagt er ook zorg voor dat tijdens het ontwikkelproces zoveel mogelijk aan de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van de richtlijnen wordt voldaan. Het programma bouwt voort op het programma Standaarden Jeugdgezondheidszorg en heeft inmiddels een vervolg gekregen in het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018.

De resultaten van het programma vindt u in de publicatie Richtlijnen voor een gezonde jeugd.

Doelen

  1. Ontwikkeling en herziening van multidisciplinaire richtlijnen jeugdgezondheid - inclusief proefimplementatie - voor beroepsbeoefenaren in de jeugdgezondheidszorg
  2. Verspreiding en implementatie van richtlijnen jeugdgezondheid in het veld
  3. Methodologische innovatie van het richtlijnontwikkelproces 

Samenwerking

Er wordt nauw samengewerkt met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Richtlijnenadviescommissie (RAC). 
De richtlijnen worden ontwikkeld voor en door de beroepsgroepen van jeugdartsen, verpleegkundigen en doktersassistenten (AJN, V&VN, NVDA). Daarom vormen zij tezamen de leden van de RAC en hebben zij een zware stem in de procedure.   
De regie over verspreiding en implementatie van richtlijnen ligt bij het NCJ. Op de NCJ-website vindt u alle uitgekomen richtlijnen jeugdgezondheid.

Gerelateerde onderwerpen

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 6.100.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Mirre Hubers

Programmasecretaris
richtlijnenjgz [at] zonmw.nl