Nationaal Programma Ouderenzorg

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) had als doel de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen te verbeteren.

Doel Nationaal Programma Ouderenzorg

 Talrijke organisaties hebben daarvoor landelijk en regionaal de handen ineengeslagen. Doel was een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Voor ouderen heeft deze kwaliteitsslag geleid tot meer zeggenschap en regie over eigen leven. Zich beter kunnen voorbereiden op de toekomst. En minder kans op onnodige zorg en belastende behandelingen. Dit programma is inmiddels voltooid. Meer informatie over ZonMw en ouderenzorg vindt u op de themapagina Ouderen.

Werkwijze

De acht Universitaire Medische Centra hebben het voortouw genomen om samenwerkingsverbanden in de regio op te zetten. Ruim 650 organisaties die een rol spelen in de zorg voor kwetsbare ouderen maken hier deel van uit. In ruim 200 projecten werkten de organisaties samen om zorg en welzijn anders te organiseren, vanuit de behoefte en wensen van ouderen. Het gaat om zorg over de volle breedte, zoals medische zorg, langdurende zorg, welzijn, mantelzorg en preventie. Er was aandacht voor kwaliteit én betaalbaarheid. Ouderen zelf participeerden actief in het NPO. ZonMw voerde de regie en werkte daarbij nauw samen met de NFU en de CSO.

Wat heeft het Nationale Programma Ouderenzorg opgeleverd?

Onder andere de vraag wat ouderen zelf belangrijk vinden is centraal komen te staan in wetenschappelijk onderzoek naar verbetering van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Meerwaarde voor ouderen door meer zeggenschap en regie over eigen leven. Zich beter kunnen voorbereiden op de toekomst. En minder kans op onnodige zorg en belastende behandelingen. Meerwaarde voor professionals, bijvoorbeeld door eerder signalen op te vangen waar het fout gaat. Weten hoe je juist vanuit de vraag en het welzijn van ouderen kunt handelen. En hoe je in de samenwerking met anderen meer kunt bereiken voor ouderen. Meerwaarde voor de maatschappij: er zijn nieuwe gedachten ontstaan over ouder worden. Over het mooie van oud worden. Over wat het vraagt om beter oud te worden; van onszelf, van elkaar, van de zorg, van de financiers en van de overheid. Een goede ouderenzorg die leidt tot een betere zorg voor gelijke of minder kosten. Lees meer hierover in het boekje Groeien in ouder worden en in de uitgave Beter Oud worden.

Database met resultaten van NPO-projecten

Wat leveren de NPO-projecten op voor ouderen en hun mantelzorgers? Om daar antwoord op te geven is een vragenlijst ontwikkeld, de TOPICS-MDS. Dat staat voor The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum Data Set. De TOPICS-MDS bestaat uit een vragenlijst voor zowel de oudere als voor de mantelzorger. De database bevat inmiddels gegevens van meer dan 43.000 ouderen en meer dan 9.000 mantelzorgers. Daarmee vormt deze een waardevolle bron voor ouderenzorg in Nederland.

Wat komen we te weten door TOPICS-MDS?

De vragenlijst is gebruikt in meer dan 50 NPO-projecten. Dit maakt uitwisseling van gegevens over gezondheid en welzijn mogelijk. Het gebruiken van een standaard vragenlijst heeft als voordeel dat alle uitkomsten op dezelfde manier zijn verzameld. Hierdoor kun je het effect van verschillende projecten beter met elkaar vergelijken. Door over een langere periode te meten, kun je zien of bijvoorbeeld de zelfredzaamheid en ervaren kwaliteit van leven van ouderen op de langere termijn verbetert.

BeterOud

BeterOud heeft als doel wonen, welzijn en zorg voor ouderen te verbeteren. Op het platform wordt gewerkt aan de verspreiding en implementatie van innovatieve instrumenten en aanpakken. Onder andere de innovaties uit het NPO zijn op BeterOud.nl te vinden.

Doet u ook mee? 

Afbeelding

Video: Ouderen laten belang ouderenparticipatie zien

Ouderenparticipatie is een van de belangrijke opbrengsten van het NPO. In de film vertellen ouderen en laten ze zien hoe ze invulling geven aan ouderenparticipatie. En waarom het zo belangrijk is. Welzijn, wonen en zorg voor ouderen verbeteren kan eigenlijk alleen maar samen met ouderen. Verschillende netwerken betrokken bij het NPO hebben filmpjes ontwikkeld waarin ouderen laten zien wat het NPO heeft betekend en welke rol Onderenparticipatie hierbij speelt. Bekijk hieronder de filmpjes:

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 89.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma: