Medical Devices for Affordable Health

Het programma Medical Devices for Affordable Health biedt de mogelijkheid voor gezamenlijke onderzoekssamenwerking tussen Nederlandse en Indiase onderzoeksgroepen op het gebied van medical devices. Dit programma is een samenwerking tussen Department of Biotechnology (DBT; Indiase overheid), NWO en ZonMw.

Doel

Het doel van het programma is het stimuleren van langdurige Indiase-Nederlandse samenwerking door het financieren van gezamenlijke onderzoeksprojecten op het gebied van Medical devices. Die bijdragen aan een duurzame gezondheidszorg in India en/of in Nederland. Duurzame gezondheidszorg wordt binnen dit programma gedefinieerd als een  hoogwaardig systeem dat betaalbaar en toegankelijk is voor elk individu, én betaalbaar en bemenst voor de maatschappij als geheel. Drie strategische vragen die geadresseerd worden zijn:

  1. Hoe kan technologie de gezondheid en welbevinden van mensen ondersteunen, zodat zij kunnen deelnemen en participeren in de maatschappij? Hierbij ligt de focus op meer op gezondheid dan gezondheidszorg. Door te focussen op preventie, gezondheid en welbevinden zal de noodzaak voor professionele zorg afnemen.
  2. Hoe kan technologie ervoor zorgen dat zorg dichter bij huis geleverd kan worden? In veel gevallen is het kosteneffectiever en beter voor de patiënt wanneer zorg buiten zorginstellingen geleverd kan worden. Chronische zorg zou buiten zorginstellingen geleverd moeten worden. Revalidatie zou dichtbij huis of zelfs thuis moeten plaatsvinden.
  3. Hoe kan technologie ervoor zorgen dat zorg efficiënter en meer gepersonaliseerd plaats vindt? Technologie kan ervoor zorgen dat er meer met minder gedaan kan worden. Technologie maakt vroege en geïndividualiseerde diagnose en prognose, minder invasieve behandeling mogelijk en kan zelfs werkprocessen veranderen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 2.950.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Janine Blom-Veenman

Programme officer
jblom [at] zonmw.nl