Landbouw & Zorg

Binnen de multifunctionele landbouw maakt zorg op landbouwbedrijven een snelle ontwikkeling door. Er zijn veel varianten van zorgboerderijen ontstaan. Om de kwaliteit van de Landbouw & Zorg te stimuleren, is het programma Landbouw & Zorg ontwikkeld.

Achtergrond programma Landbouw & Zorg

in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), directie Langdurige Zorg en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is het programma Landbouw & Zorg ontwikkeld. Het programma is opgesteld met inbreng van de Taskforce Multifunctionele Landbouw en de Federatie Landbouw en Zorg. Het doel van het programma is om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  1. Wat is de kosteneffectiviteit van zorglandbouw bij de meest voorkomende groepen cliënten?
  2. Kan via onderzoek naar 'social return on investment' inzicht worden verkregen in de effecten?
  3. Hoe kunnen vanuit landbouw en zorg onder het begrip 'preventie' toekomstige kosten in de zorg bespaard worden? Welke beoordelingsfactoren zijn daarbij van belang?

In februari 2018 verscheen het eindrapport Kennis over zorgboerderijen.

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 620.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma: