JPI HDHL

Het Joint Programming Initiative 'a Healthy Diet for a Healthy Life' (JPI HDHL) heeft als doel om de belangrijke en complexe rol van voeding op de volksgezondheid en de preventie van chronische voedingsgerelateerde ziekten te identificeren. In dit initiatief werken 26 landen samen om de beschikbare onderzoekscapaciteit en middelen op het gebied van voeding, beweging en gezondheid efficiënter in te zetten. De samenwerking heeft ook als doel gezamenlijk de grote maatschappelijke problemen op dit terrein aan te pakken.

Focus van het programma

Het JPI HDHL richt zich specifiek op 3 onderzoeksgebieden: 

  • Voeding en gedrag: meten, monitoren en veranderen van voedings- en beweeggedrag.
  • Gezond en duurzaam voedsel: werken aan een toekomstbestendig voedselsysteem met veilige, gezonde en duurzame voedingsproducten.
  • Voeding, gezondheid en ziekte: effecten en werkingsmechanismen van voeding bij de preventie en behandeling leefstijl-gerelateerde ziekten

JPI HDHL projecten

Bekijk de lopende en afgeronde onderzoeksprojecten van het JPI HDHL per thema:

Partners

ZonMw participeert namens Nederland in het JPI HDHL, onze partners hierin zijn:

Meer informatie

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 4.500.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Wilke van Ansem
Senior Programma Manager JPI HDHL
jpihdhlprojects [at] zonmw.nl