De programmacommissie Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten

Het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) wordt ondersteund door een onafhankelijke programmacommissie. In dit artikel stelt de programmacommissie Expertisefunctie ZG zich aan u voor.

Leden programmacommissie Expertisefunctie ZG

Henk Garretsen (voorzitter)

'Op dit moment ben ik emeritus hoogleraar gezondheidszorgbeleid aan de Universiteit van Tilburg. Hiervoor heb ik gewerkt als onderzoeker, maar ook op algemenere functies op het gebied van volksgezondheid en gezondheidszorg. Van 2016 tot 2018 was ik voorzitter van de Adviescommissie Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten. In die periode heb ik gezien hoe belangrijk de sector is, en hoeveel zeer gemotiveerde mensen er werken. Ik ben blij dat op basis van het toen uitgebrachte advies het huidige ZonMw-programma is gestart. We hopen dat het programma ertoe leidt dat er meer kennis komt, die leidt tot de best mogelijke zorg en ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking. Het maatschappelijk perspectief vind ik erg belangrijk en probeer ik te bewaken. De kennis moet bijdragen aan goede zorg en moet zeker ook gebruikt kunnen worden in het dagelijks leven van zintuiglijk gehandicapten.'

Bekijk het profiel van Henk Garretsen.

Leo Bisschops (voorzitter)

Mijn naam is Leo Bisschops en ik ben van oorsprong wetenschappelijk medewerker orthopedagogiek aan de universiteit Nijmegen. Vanuit mijn achtergrond bij Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG, waar ik de kennisinstellingen in mijn portefeuille had, denk ik dat ik een goede bijdrage kan leveren als commissielid. Ik ga vooral kijken of de gelden die beschikbaar zijn voor de mensen met een beperking zo optimaal mogelijk worden ingezet. Het is belangrijk dat de instellingen het geld ontvangen voor de innovatie en niet alleen aan het verbeteren aan de operationele activiteiten. De mensen met een beperking moeten er vanzelfsprekend belang bij hebben. We zijn als commissie samen met de instellingen op de goede weg. Uiteraard zijn er nog genoeg hordes te nemen. Het feit dat we de ervaringsdeskundigen direct betrekken en meenemen in het proces is erg positief en efficiënt.

Corry Ketelaars

Ik ben Corry Ketelaars, 64 jaar. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het programma voor Zintuigelijk Gehandicapten, omdat ik zelf slechtziende ben en de indruk heb dat met name ouderen met een visuele beperking meer aandacht verdienen in beleid en onderzoek. Ik heb ervaring in de gezondheidszorg als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper en ben gepromoveerd op het gebied van COPD en kwaliteit van zorg. De laatste 25 jaar ben ik werkzaam bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, de meeste jaren als inspecteur in de ouderenzorg. Door mijn progressief verlopende oogziekte ervaar ik steeds meer beperkingen om mijn beroep te blijven uitoefenen. Ik hoop als ervaringsdeskundige een onderbouwde visie te geven over de ingediende projecten bij ZonMw.

David Engelhard

'Ik ben directeur van Stichting Topcare, die predicaten uitreikt aan gespecialiseerde verpleeghuizen. Het gaat ons erom dat de zorg en behandeling voor cliënten met complexe zorgvragen nóg beter wordt door samen te werken met onderzoekers. Onderzoek doen, leren, veranderen, kennis delen, over de rand kijken en weer leren – daar gaat het mij om. Dat was ook mijn thema toen ik hiervoor bij verpleeghuisorganisatie Topaz werkte. Ik heb ook bij Vluchtelingenwerk en Pharos gewerkt. Ik vond het een uitdaging om migranten wegwijs te maken in Nederland. Maar ook om Nederlandse organisaties, speciaal de gezondheidszorg, voor te bereiden op interculturele zorgvragen. Later voltooide ik nog een studie Bestuurskunde en ging mij meer toeleggen op kennismanagement- en leiderschapsvraagstukken. Over dat laatste publiceerde ik Managen volgens Confucius: durf de baas te zijn (Pearson 2013).

Bekijk de website van David Engelhard.

Esther Crombag

‘Op mijn elfde raakte ik tijdens een vakantie in Frankrijk, van de ene op de andere dag, volledig blind. Je hele wereld stort dan in, zeker op die leeftijd. Ik moest leren stoklopen en braille lezen. Toch volgde ik daarna het reguliere onderwijs en begon een studie rechten. Die wist ik in vier jaar cum laude af te ronden. Sinds 1998, dus inmiddels al 22 jaar, ben ik docent staats- en bestuursrecht aan de Maastricht University.

Marjolein Herps

'Ik ben Marjolein Herps en ik werk als onderzoeker bij Vilans. Mijn drijfveer is om de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking zo goed mogelijk te maken en er zo aan bij te dragen dat zij een zo goed mogelijke kwaliteit van bestaan ervaren. Ik geef daar vorm aan door bij te dragen aan kennis die ertoe doet, goed onderbouwd is en toegankelijk is voor zorgmedewerkers. Mijn inzet is om een schakel te zijn tussen de praktijk, beleid en wetenschap. Zo houd ik me bijvoorbeeld bezig met het erkenningstraject interventies. Hiermee bieden we inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van interventies in de gehandicapten- en ouderenzorg. De ambitie om met kennis bij te dragen aan zo goed mogelijke zorg en ondersteuning zie ik sterk in de zintuiglijk gehandicaptenzorg. De vragen die deze cliënten hebben zijn vaak complex, juist vanwege de zintuiglijke beperking. Het vraagt specifieke kennis en expertise om die vragen goed te beantwoorden.'

Theo Buunen

Ik ben Theo Buunen en al enige tijd gepensioneerd. Ik ben opgeleid als natuurkundig ingenieur en gepromoveerd op een audiologisch onderwerp. Later heb ik nog een opleiding tot bedrijfskundig ingenieur afgerond. In de tachtiger jaren ben ik werkzaam geweest als klinisch fysicus en daarna als researchmanager in dienst getreden bij Sanquin, de nationale bloedvoorzieningsorganisatie. In 2012 ben ik daar uit dienst gegaan als voorzitter van de raad van bestuur. Ik heb een gehoorstoornis (tinnitus) en ben actief betrokken bij  Hoormij/Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden. Ondersteuning  van mensen met een zintuigelijke beperking vind ik een belangrijke zorgactiviteit die hen kan helpen om een zo compleet mogelijk leven te leiden. In deze commissie verwacht ik als ervaringsdeskundige een bijdrage te kunnen leveren aan het onderzoeksprogramma dat door zorginstellingen op dit gebied wordt uitgevoerd.