Resultaten

Nederlandse deelname aan AAL

Van elk consortium dienen minimaal 1 gebruikersorganisatie en 1 MKB deel uit te maken uit drie verschillende landen. Het scala van potentiële projectpartners in AAL is heel breed: van ouderen- en patiëntenorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen,  R&D instituten en universiteiten tot ICT-bedrijven, commerciële en publieke dienstverleners en woningcorporaties.
Overzicht Nederlandse partijen met interesse in / deelname aan AAL in de verschillende subsidierondes

Uitvoering van de AAL projecten

De meeste AAL projecten met Nederlandse partners worden goed tot zeer goed uitgevoerd. Dit is onder andere af te meten aan de resultaten van de Midterm Reviews tijdens een consortiummeeting. Per review worden 2 onafhankelijke experts uit verschillende landen ingehuurd door de AAL Association. Bij de reviews worden mensen met verschillende expertises ingezet, zodat altijd zowel de technische voortgang, gebruikersbetrokkenheid en de businessaspecten van een AAL project onder de loep worden genomen. Inmiddels hebben 16 projecten met Nederlandse partners (uit call 1, 2 en 3) een MTR gehad met de volgende uitkomsten: 1 excellente, 9 zeer goede, 4 goede en 2 acceptabele voortgangsresultaten. De reviewers geven de consortia aanbevelingen mee voor de tweede helft van het project.

Inmiddels is een aantal projecten uit call 1 en 2 succesvol afgerond. Vanwege de aan AAL inherente 2-3 jaar ‘time to market’  is er in het algemeen nog een periode te overbruggen totdat (kansrijke) AAL resultaten daadwerkelijk op de markt beschikbaar komen.

AAL-systemen

Welke oplossingen zijn of worden ontwikkeld in AAL projecten met Nederlandse partners?

  1. In call 1 gaat het om projecten waarin m.b.v. ICT de gezondheidssituatie van ouderen met verschillende chronische aandoeningen op afstand wordt gemonitord, feedback gegeven, ondersteuning geboden bij bewegingsactiviteiten, alarm geslagen of (informele) zorg verleend. De projecten IS-ACTIVE, ROSETTA, HAPPY AGEING en CCE zijn inmiddels afgerond.
  2. De projecten van call 2 leveren oplossingen ter bevordering van sociale interactie zoals social media, communities, netwerken, telepresence, (groeps)videocommunicatie, online inzet knowhow/ervaring en onderlinge zorg/ondersteuning. De projecten ALICE, E2C, HOMEdotOLD, WeCare en E2C zijn inmiddels afgerond.
  3. In call 3 wordt een grote variëteit aan diensten ontwikkeld op het gebied van o.a. online bankieren, winkelen, voeding/eten klaarmaken en mobiliteit. De projecten lopen allemaal nog.
  4. Call 4 gaat systemen ontwikkelen die ouderen ondersteunen om mobiel te blijven. Hierbij gaat het zowel om planning en begeleiding bij reizen als om hulp bij oriëntatie en navigatie in de eigen omgeving, bijvoorbeeld voor mensen met visuele of cognitieve beperkingen. De projecten lopen allemaal nog.
  5. De focus van call 5 projecten ligt op ondersteuning van ADL in huis en op ondersteuning van mantelzorgers. Robots, slimme apparatuur en het sociale zorgnetwerk worden hierbij ingezet. De projecten zijn in de loop van 2013 gestart.
  6. Call 6 heeft als doel om met ICT oplossingen betaalde en onbetaalde activiteiten te stimuleren die een bijdrage leveren aan de gemeenschap, de maatschappij en de economie van ouderen. De projecten zullen in de loop van 2014 starten.