De Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een COVID-19 kennisagenda opgesteld over de kennishiaten rondom COVID-19 zorg en de gevolgen hiervan. Om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19 patiënten, faciliteert ZonMw in het COVID-19 deelprogramma behandeling onderzoek naar deze kennishiaten.

11 studies over medisch-specialistische zorg

In het najaar van 2021 zijn 6 studies met als doel het beantwoorden van belangrijke kennishiaten gestart om zo de behandeling van COVID-19 patiënten te bevorderen.

De studies richten zich op het in kaart brengen van schade aan het hart en mogelijke behandeling, het beloop en het testen van behandeling van anosmie (verlies van reuk), en de inzet van CT voor passende behandeling van COVID-19 patiënten. Daarnaast richten twee studies zich op het ontwikkelen van een voorspellende methode om COVID-19 patiënten veilig uit isolatie te halen en start er een studie naar passende behandeling van oudere patiënten.

4 nieuwe studies van start

Vier onderzoeksvoorstellen over behandeling van COVID-19 uit de COVID-19 kennisagenda van de Federatie Medisch Specialisten zijn in het najaar van 2021 goedgekeurd door ZonMw en gaan van start.

Het gaat om de volgende onderzoeksvragen:

  • Kan het gebruik van minder complexe ademhalingsondersteuning kunstmatige beademing met tube bij patiënten met COVID-19 voorkomen?
  • Wat is de optimale beademingsstrategie bij invasieve beademing van patiënten met COVID-19 op de IC?
  • Hebben kinderen die MIS-C of post-COVID klachten hebben gehad erfelijke afwijkingen in de afweer?
  • Wat is de optimale dosering van corticosteroïden (bijnierschorshormoon) bij patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis?

Om de kennisvragen op korte termijn te beantwoorden, wordt er in de studies zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande lopende samenwerkingsverbanden, cohorten en data. De eerste resultaten wordten in 2022 verwacht.

Totstandkoming COVID-19 kennisagenda

De kennisagenda is continu in ontwikkeling zodat deze aansluit bij vragen uit de praktijk. Momenteel worden nieuwe kennishiaten opgehaald en op volgorde van belang gezet, waarmee voor de zomer een derde editie wordt gepubliceerd van de COVID-19 Kennisagenda. In september gingen er al zes onderzoeken vanuit de eerste editie van de kennisagenda van start. Naast de vier onderzoeken die daar nu aan worden toegevoegd gaan naar verwachting de komende maanden nog diverse onderzoeken van start. De eerste onderzoeksresultaten worden in september 2022 verwacht.

Wetenschappelijke verenigingen, partijen uit het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg, patiëntenverenigingen en de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties zijn gevraagd om kennishiaten in te dienen gericht op medisch specialistische COVID-19 zorg en de gevolgen van COVID-19 op medisch specialistische reguliere zorg. Dezelfde partijen hebben de ingediende kennishiaten vervolgens geprioriteerd, in een top-10 COVID en top-5 Non-COVID, zoals opgenomen in de kennisagenda. Dit heeft geresulteerd in 10 COVID en 5 non-COVID kennishiaten.

Deze COVID-19 kennisagenda is een levend document, wat inhoudt dat de kennisagenda regelmatig wordt geüpdatet. In juni 2021 is de eerste aangepaste COVID-19 kennisagenda gepubliceerd.

Samenwerking

De kennisagenda COVID-19 wordt ontwikkeld door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke verenigingen: de internisten, longartsen, intensive care artsen, medisch microbiologen, ziekenhuisapothekers, radiologen, pathologen en kinderartsen.

Van kennisagenda naar onderzoek

Om de onderzoeksvragen uit de FMS kennisagenda te koppelen aan onderzoeksgroepen heeft ZonMw in het voorjaar van 2021 ‘matchmakingsbijeenkomsten’ georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn brede onderzoeksconsortia gevormd die gezamenlijk een subsidieaanvraag hebben vormgegeven op een van de kennisvragen. Nog geen half jaar later zijn de onderzoeksvoorstellen ingediend en beoordeeld en zijn de onderzoeken gestart.

Om de vragen met betrekking tot COVID-19 behandeling uit de geüpdatete versie van de COVID-19 kennisagenda van de FMS te beantwoorden zijn partijen, voorgedragen door de wetenschappelijke verenigingen uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen. In zeer korte tijd zijn deze aanvragen beoordeeld en zijn de studies gestart.

Totaal budget 5,3 miljoen euro

ZonMw heeft van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de opdracht ontvangen voor een COVID-19 deelprogramma gericht op behandeling. Binnen dit deelprogramma is financiering gereserveerd om kennishiaten die betrekking hebben op behandeling te beantwoorden. Naast deze 6 studies is een aanvullend traject uitgezet om kennisvragen voorkomende uit de nieuwe COVID-19 kennisagenda te beantwoorden.

Projecten medisch-specialistische zorg

COVID-19: De rol van klinische en beeldvormende testen

DEFENCE - Hartschade na corona

Frequentie van opportunistische pathogenen in Covid-19 en de impact hiervan op klinisch beloop

Gevolgen van COVID-19 bij ouderen - De COOP studie

Het gebruik van de CoLab-score en viability PCR voor SARS-CoV-2 om COVID-19 patiënten veilig uit isolatie te halen

Het veilig en tijdig stoppen van isolatiemaatregelen na COVID-19 – de SCIP-COVID-19 studie

NORMO2: Niet-invasieve respiratoire ondersteuning bij COVID-19 longfalen: uitkomsten en risicofactoren

Optimale dosering en timing van corticosteroïden bij gehospitaliseerde patiënten met COVID-19

Optimalisatie van beademing in COVID-19 patiënten; PEEP en spontane ventilatie

Rol van genetische factoren bij ernstige of langdurige gevolgen van coronavirusinfectie bij kinderen

Sniffing out COVID; Perspectief bij blijvend reukverlies, naar begrip en behandeling


Binnen het COVID-19 programma zijn nog meer studies op het gebied van behandeling gefinancierd.

Medisch-specialistische zorg is onderdeel van breed coronaonderzoek

Samen met opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners werkt ZonMw aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19 en de effecten daarvan op de maatschappij. De FMS kennisagenda-studies horen daar ook bij. Bekijk de projectpagina's voor meer informatie over de projecten op het gebied van medisch specialistische zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website