Research into optimal specialist medical care for COVID-19

The Federation of Medical Specialists’ (FMS) Multidisciplinary Scientific Committee on COVID-19 has drawn up a COVID-19 knowledge agenda identifying gaps in our knowledge of COVID-19 care and its implications. To help guarantee optimum care for COVID-19 patients, ZonMw is facilitating research designed to fill these gaps in its COVID-19 sub-programme.

Specialist medical care

Several studies have been launched between 2021 and 2023 with the aim of filling important knowledge gaps and thus improving treatment for COVID-19 patients.

The studies focus, among other things, on identifying heart damage and possible treatment, the progression and treatment of anosmia (loss of smell), the use of CT for suitable treatment, and the optimisation of ventilation for COVID-19 patients.

To provide the knowledge required in the near future, the studies are based as far as possible on existing, ongoing partnerships, cohorts and data. The first results have now been published. See the project pages for more on the most recent results.

Drafting the COVID-19 knowledge agenda

The knowledge agenda is constantly under development, to ensure it encompasses the questions emerging in COVID care practice. New gaps in the knowledge are collated and ranked, and the COVID-19 knowledge agenda is now in its third edition. In September 2021 6 studies from the first edition were launched; a further 4 were later launched on the basis of the second edition.

Scientific associations, parties to the Specialist Medical Care Framework Agreement (Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg), patients’ associations and the SKR quality registers collaborative platform were asked to report gaps in the knowledge, focusing on specialist medical care for COVID-19 and the impact of COVID-19 on regular specialist medical care. The same parties then prioritised the gaps submitted, producing a COVID top 10 and a Non-COVID top 5, which were included in the knowledge agenda, resulting in the identification of 10 COVID and 5 non-COVID knowledge gaps.

Collaboration

The COVID-19 knowledge agenda has been developed by the Federation of Medical Specialists’ (FMS) Multidisciplinary Scientific Committee on COVID-19, which consists of representatives of several scientific associations, representing doctors of internal medicine, lung specialists, intensive care physicians, medical microbiologists, hospital pharmacists, radiologists, pathologists and paediatricians.

From knowledge agenda to research

To link the research questions in the FMS knowledge agenda to research groups, in spring 2021ZonMw organised a series of matchmaking meetings. At these meetings, broad-based research consortiums were formed, which subsequently wrote project proposals to address the research questions. Within 6 months the proposals had been submitted and assessed, and the studies launched.

To address the questions on COVID-19 treatment from the updated versions of the FMS COVID-19 knowledge agenda, parties nominated by the scientific associations were invited to submit a project proposal. The proposals were assessed and the studies launched in a very short space of time.

Total budget 8,8 million euro

ZonMw has been commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport to set up a COVID-19 sub-programme focused on treatment. Funding has been reserved within this sub-programme to address the knowledge gaps concerning treatment.

Projects specialized medical care

Projectnummer: 10430102110004
Dr. H.A. Gietema
Maastricht Universitair Medisch Centrum+

In dit project wordt onderzocht of met CT scans het ziektebeloop van patiënten met COVID-19 beter te voorspellen is. Op deze manier wordt meer inzicht verwacht in de optimale toekomstige behandeling van patiënten met COVID-19.

Lees meer over dit onderzoek

Projectnummer: 10430102110006
M.Sc. M.P.M. Linschoten MD
UMC Utrecht

Wat is de frequentie en wat zijn de gevolgen van myocard schade bij Covid-19? Welke interventies kunnen we inzetten om korte en lange termijn myocard schade te voorkomen? In de DEFENCE-studie wordt hier onderzoek naar gedaan.

Lees meer over dit onderzoek

Projectnummer: 10430102110011
Prof. dr. P.E. Verweij
Radboudumc

Een infectie veroorzaakt door herpesvirussen of de schimmel Aspergillus in de long kunnen voorkomen bij patiënten met ernstig COVID-19. In deze studie wordt onderzocht hoe vaak deze infecties voorkomen bij ernstig COVID-19 en of dit invloed heeft op de ernst van de ziekte.

Lees meer over dit onderzoek

Projectnummer: 10430102310001
Dr. H. Endeman
Erasmus MC

In dit project wordt onderzocht of we in de toekomst snel afweerreacties goed kunnen onderscheiden, en of er stofjes in het bloed en in het speeksel zijn die aanleiding geven voor een gerichtere behandeling van COVID-19.

Lees meer over dit onderzoek

Projectnummer: 10430102110005
Dr. S.P. Mooijaart MD PhD
Leiden University Medical Center

In de COOP studie werken alle benodigde professionals en ouderen samen om met gedegen wetenschappelijk onderzoek de gevolgen van ouderen met COVID-19 te optimaliseren.

Lees meer over dit onderzoek

Projectnummer: 10430102110002
Dr. ing. M.P.G. Leers, Dr. S.H.M. Gorissen
Zuyderland Medisch Centrum

In dit onderzoek wordt onderzocht of het met behulp van een CoLab-score mogelijk is om te bepalen of COVID-19 patiënten eerder en veilig uit isolatie gehaald kunnen worden.

Lees meer over dit onderzoek

Projectnummer: 10430102110003
Prof. dr. M. Vos
Erasmus MC

Wanneer kunnen patiënten die corona hebben zo snel mogelijk weer veilig uit isolatie? In deze studie richten de onderzoekers zich hierop en kijken hierbij naar de aan- en afwezigheid van bepaalde kenmerken. Zeven ziekenhuizen doen aan deze studie mee.

Lees meer over dit onderzoek

Projectnummer: 10430102320002
Dr. C.D. Bakker
Máxima Medisch Centrum

Dit project richt zich op de relatie tussen een persoonsgerichte interdisciplinaire behandeling van IC-patiënten met COVID-19 en hun langdurig functioneren op het gebied van inspanningstolerantie, longfunctie, cognitief functioneren, stemming en dagelijkse activiteiten/participatie.

Lees meer over dit onderzoek

Projectnummer: 10430102110007
Prof. dr. L. Heunks en Dr. E.J. Wils
Amsterdam UMC – locatie VUmc, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Groningen, Radboud UMC, Reinier de Graaf Gasthuis, Amsterdam UMC – locatie AMC en Maasstad Ziekenhuis

Het voorkomen van kunstmatige beademing en Intensive Care-opname is van groot belang, omdat deze belastende behandeling veel nadelen heeft voor de patiënt, maar ook voor de maatschappij, gezien het aantal beschikbare IC-bedden beperkt is. In dit onderzoek wordt onderzocht of het gebruik van minder complexe ademhalingsondersteuning, kunstmatige beademing met tube bij COVID-19 patiënten kan voorkomen.

Lees meer over dit onderzoek

Projectnummer: 10430102110010
J. Schinkel
Erasmus MC, Amsterdam UMC – locatie AMC, OLVG locatie West, St. Antonius Ziekenhuis, Isala Klinieken

Patiënten met COVID-19, die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben vaak een overmatige ontstekingsreactie. Het gebruik van het ontstekingsremmende corticosteroïd dexamethason is daarom de hoeksteen van de behandeling van deze patiënten. Helaas blijft er een groep patiënten over die onvoldoende reageert op deze behandeling. In dit onderzoek wordt onderzocht of deze groep patiënten baat hebben bij een hogere dosering. Daarnaast wordt gekeken wat het juiste moment is om deze verhoogde dosering toe te dienen.

Lees meer over dit onderzoek

Projectnummer: 10430102110008
Prof. dr. M.J. Schultz
Intensive Care volwassenen Amsterdam UMC - locatie AMC, Tata Memorial Center Mumbai, Monash University Melbourne, Gelre Ziekenhuizen, Zuyderland Medisch Centrum

COVID-19 patiënten kunnen een ernstige longontsteking ontwikkelen, waarvoor zij vaak kunstmatige ademhaling, ook wel beademing genoemd, nodig hebben. Onderzoek naar beademing bij intensive care patiënten in het algemeen heeft al geleid tot maatregelen gericht op het voorkomen van schade door de beademing zelf. Het blijft onzeker of dezelfde maatregelen getroffen moeten worden bij COVID-19 patiënten. Zo is nog onduidelijk met welke druk er het beste kan worden beademd, en of het beter is om een patiënt snel spontaan te laten ademhalen aan de beademingsmachine. In dit onderzoek wordt hier onderzoek naar gedaan.

Lees meer over dit project

Projectnummer: 10430102110009
Dr. E.P. Buddingh
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Spaarne Gasthuis, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), ErasmusMC en COPP-consortium.

In zeldzame gevallen kunnen kinderen na een corona-infectie een levensbedreigende ontstekingsziekte krijgen. Dit heet MIS-C (multi-system inflammatory syndrome in children). Ook zijn er kinderen die na een corona-infectie langdurig gezondheidsklachten houden. Dit wordt ‘post-COVID klachten’ of ‘long COVID’ genoemd. Het is momenteel nog onduidelijk waarom sommige kinderen ernstige of langdurige klachten krijgen na een corona-infectie, terwijl de meeste kinderen weinig tot geen klachten krijgen. In dit onderzoek wordt of kinderen met deze klachten erfelijke afwijkingen hebben in de afweer.

Lees meer over dit onderzoek

Projectnummer: 10430102110001
Dr. S. Boesveldt
Wageningen University & Research

Een deel van de patiënten die te maken heeft met reukverlies na een COVID-19 infectie houdt deze klachten of krijgt te maken met een verstoord reukvermogen. In deze studie wordt onderzoek gedaan naar de behandelingsmogelijkheden, maar ook naar de invloed op eetgedrag, kwaliteit van leven en het effect op de hersenen.

Lees meer over dit onderzoek

More studies in the field of treatment have been funded within the COVID-19 programme.

Specialist medical care for COVID is part of broad corona research

Together with clients, policy makers, researchers, patients, practitioners, data professionals and international partners, ZonMw is working on opportunities to contribute research and knowledge to solutions in the fight against the coronavirus and COVID-19 and their effects on The society. The FMS knowledge agenda studies are also part of this. View the project pages for more information about the projects in the field of medical specialist care for COVID-19.