Over dit programma

ERACoSysMed referereert naar ‘Collaboration on Systems Medicine’. Samenwerking dus, in multidiscplinaire onderzoeksconsortia die gericht zijn op de vertaalslag naar de klinische praktijk. ERACoSysMed is erop gericht om deze veranderingen in de Europese landen in gang te zetten.

Wat is Systems Medicine?

Waarom is Systems Medicine belangrijk?

Clinici baseren hun aanpak om patiënten te diagnosticeren en behandelen op basis van klinische observatie en medische tests. Dit is een bewezen en succesvol concept. Echter, door de omvang van grote datasets en de complexiteit van de integratie en analyse van die datasets die we tegenwoordig kunnen produceren, worden clinici fors uitgedaagd om deze data in de dagelijkse praktijk ten behoeve van de patiënt te gebruiken. Een wiskundige aanpak door het modelleren van biologische systemen vormt een belangrijk onderdeel van de Systems Medicine aanpak. Het biedt een systematische en flexibele aanpak, waarmee het toenemende aantal complexe patiëntgegevens toegankelijk en begrijpelijk zal worden. Hiermee geeft Systems Medicine clinici een nieuw hulpmiddel in handen om patiënten sneller, beter en effectiever te diagnosticeren en behandelen.

De rol van ZonMw in ERACoSysMed

ZonMw heeft een grote taak binnen ERACoSysMed. We leiden een ambitieus werkpakket dat calls, awareness events en workshops organiseert. 

Workshops en events

In de periode 2015-2019 zijn 6 Systems Medicine awareness events georganiseerd, waar diverse stakeholders elkaar konden ontmoeten en best practices werden getoond (Nederland, Israël en Duitsland, 2016; Slovenië, 2017; Italië, 2018; Noorwegen, 2019). Ten behoeve van netwerkvorming en bepalen van inhoudelijke richting van calls zijn 5 workshops georganiseerd, waarbij stakeholders zoals patiëntvertegenwoordigers, clinici, bedrijfsleven, beleidsmakers, onderzoekers en data management experts aanwezig waren.  Eind 2019 vond de laatste workshop plaats met als thema Impact. Hier bespraken projectleiders welke stappen na afloop van hun project gezet kunnen worden naar klinische implementatie en welke stakeholder daarbij nodig is.

Calls

ERACoSysMed heeft calls georganiseerd in 2015, 2017 en 2019. Doel van de eerste twee calls was om demonstator projecten te verkrijgen die de meerwaarde van de Systems Medicine aanpak in de kliniek tonen, waardoor gepersonaliseerde preventie, diagnose en behandeling mogelijk wordt. De laatste call had als doel om voorspellende computermodellen te valideren en zodoende de kennis van menselijke ziekten en hun behandeling uit te breiden. ZonMw heeft in deze calls de Nederlandse projectpartners in 9 projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van € 2.175.000,-.

Meer informatie

Hiernaast leidt ZonMw een werkpakket over Communicatie. Om artsen en overige stakeholders te inspireren zijn een flyer en een animatiefilm gemaakt die uitleggen wat Systems Medicine inhoudt. In 2018 en 2019 zijn  de vorderingen van de consortiumprojecten uit de calls getoond via filmpjes en flyers op www.eracosysmed.eu.

Gerelateerde programma's

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website