Eenzaamheid onder ouderen is een groot maatschappelijk probleem. Zeker nu ouderen langer thuis wonen, bestaat de kans dat ze eenzaam zijn of worden. In de week tegen eenzaamheid besteedt ZonMw hier aandacht aan.

Ouderen die nog zelfstandig wonen, komen soms te weinig tussen de mensen. Dat kan leiden tot problemen, lichamelijk én psychisch. Ze bewegen te weinig, raken sociale contacten kwijt en dreigen verder te vereenzamen. Slimme ICT kan deze vicieuze cirkel helpen doorbreken.

'Ouderen zeggen ons vaak: ik had niet gedacht dat ik kon meekomen met de moderne maatschappij. Nu gaat er een wereld voor ze open. De kleinkinderen komen graag op bezoek, want opa heeft ook een tablet! Onze medewerkers vinden dat fijn. Ze zien mensen opleven en actiever worden.' Dat zegt Cindy Wings, projectmanager innovatie & wetenschap bij Zuyderland, een zorgorganisatie in Zuid-Limburg met onder meer een ziekenhuis, zorgcentra en thuiszorg.

Up-to-date blijven

Wings heeft het over Co-Living, een applicatie met een eenvoudig recept: digitaal afspreken om elkaar fysiek te ontmoeten. Het is een virtuele sociale gemeenschap die ouderen ondersteunt bij hun sociaal leven en het ontmoeten van (nieuwe) vrienden. Co-Living biedt structuur, is laagdrempelig en geeft ouderen het gevoel ‘up-to-date’ te blijven, vertelt Wings. Via een tablet worden ouderen gestimuleerd mee te doen met activiteiten. De software geeft extra tips (‘Vergeet uw bril niet!’) en laat gebruikers ook anderen uitnodigen mee te komen.

Lees het hele artikel over Co-living in ZorgenZ

Vervolg op co-living

Om het product co-living te integreren in de wijk, is een vervolgproject opgezet. Hierbij zijn wijksteunpunten opgezet. Een wijksteunpunt geeft een buurt een positieve impuls; de onderlinge betrokkenheid groeit en de leefbaarheid neemt toe, vooral voor ouderen.

Lees meer over dit vervolgproject.

'Even Yooomen, oma?'

Een andere innovatie die is ontwikkeld om eenzaamheid onder ouderen te verminderen, is het product Yooom. De gebruikelijke apps zoals Skype sluiten niet goed aan bij de behoeften van ouderen. Het contact is te afstandelijk en alleen gericht op gesprekken. De Yooom is een nieuw product dat een gevoel van nabijheid kan geven, ook als er niet gepraat wordt. 

Lees meer over Yooom in het artikel in Mediator.

Meer over het onderwerp Ouderen bij ZonMw.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website