Over dit programma

In de onderzoeksprojecten van ZonMw participeren veel MKB’ers. Zij hebben een belangrijke rol in de implementatie van kennis in de praktijk. Om deze kennis verder te kunnen brengen in Nederland en Europa werkt ZonMw samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Als nationaal contactpunt voor Horizon 2020 heeft RVO.nl zicht op financieringsvormen binnen Nederland en Europese programma’s, en een groot netwerk daarbuiten. Door met elkaar op te trekken, willen we MKB’ers helpen de mogelijkheden voor nationale en internationale financiering met de juiste partners in PPS te verkennen.

Doel van het programma

Het doel van MKB in Europa is om MKB’ers uit ZonMw projecten actief en op maat te ondersteunen. Het programma organiseert geen subsidierondes, maar wel gerichte voorlichting, advies en netwerkactiviteiten. MKB’ers  krijgen maatwerkadvies over passende financieringsinstrumenten en vergroten hun netwerk voor het vinden van potentiële partners en/of afnemers.

Inventarisatie van de behoeften

Bent u zelf MKB’er en heeft u al eerder aan een door ZonMw gefinancierd project deelgenomen, dan horen we graag of u behoefte heeft aan ondersteuning bij het vinden van passende financieringsinstrumenten en potentiële partners of afnemers. Via deze link komt u bij de vragenlijst terecht. Het invullen duurt maximaal 2 minuten. De uitkomsten van deze vragenlijst worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn alleen voor de betrokken medewerkers van ZonMw en RVO.nl zichtbaar. Door het invullen van deze vragenlijst gevolgd door een telefoongesprek kunnen wij u  maatwerkadvies geven.

Aankomende voorlichtingsactiviteiten

Momenteel staan er nog geen nieuwe activiteiten gepland.

Voorgaande bijeenkomsten:

 • 7 maart 2019 – Fast track to Innovation tijdens de LSH PPS-dag 2019
  Binnen de themalijn MKB van de LSH publiek-private samenwerkingsdag vond de sessie ‘Fast Track to Innvoation’ plaats. De Europese regeling Fast Track to Innovation werd hierin uitgelegd, gevolgd door een interview met twee ondernemers die deze subsidie ontvangen hebben. Binnenkort volgen twee filmpjes van deze sessie. Bekijk de digitale publicatie over de LSH PPS-dag

 • 26 november 2018 - 'Wie gaat dat betalen?'.
  Deze informatiebijeenkomst bestond uit twee workshoprondes. Allereerst kregen deelnemers meer informatie over de verschillende innovatieroutes en tijdens de tweede workshopronde werden ze door verschillende NBSO's en IA's meegenomen over hoe te ondernemen in vier verschillende landen. Van deze bijeenkomst is een digitaal magazine gemaakt, daarin leest u meer over elke sessie.

 • 25 juni 2018 - Ondernemen in Duitsland.
  Tijdens deze bijeenkomst nam het Netherlands Business Support Office (NBSO) Stuttgart u samen met andere ondernemers mee in de wereld van Duitse zorginnovaties. Deze middag werd samen met RVO georganiseerd. Een korte samenvatting van deze bijeenkomst leest u in dit verslag.
   
 • 15 februari 2018 - MKB in Europa op de PPS-dag 2018
   
 • Tijdens de ZonMw Publiek-private samenwerking dag: Innovatie door co-creatie 2018 kwamen vier thema’s (financieringsvormen, valorisatie, Big Data en MKB in PPS) aan bod. Vanuit het programma MKB in Europa werden twee sessies in de themalijn MKB in PPS georganiseerd: Pitch & Match en Europese subsidies voor MKB. Bekijk de digitale publicatie voor een samenvatting van de sessies en de bijbehorende presentaties.

Relevante Europese subsidierondes voor MKB:

Doel: Ontwikkeling tot werkend prototype met minimaal 1 andere partij uit een Eurostars land.
Deadline voor 2019: 12 september

Doel: Ontwikkeling van business plan.
Deadline voor 2019: 7 mei

Doel: Uitvoering business plan, samenwerking niet verplicht.
Deadlines voor 2019: 5 juni en 9 oktober

Doel: Van werkend prototype tot marktintroductie met een consortium van 3 tot 5 partners uit minimaal 3 EU-landen.
Deadlines voor 2019: 23 mei en 22 oktober

Doel: Voornamelijk toegepast onderzoek en innovatie in grotere publiek-private consortia (research & innovation actions). Onderwerpen door de EU bepaald, een overzicht is te vinden in de H2020 Wegwijzer van RVO.
Momenteel zijn er geen deadlines voor 2019 bekend

overzicht MKB instrumenten

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website