Over dit programma

Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) als strategisch Publiek-Privaat Partnership bestaat sinds 2010. Het doel van IMDI is de ontwikkeling en toepassing van medische technologie die het toenemend tekort aan zorgpersoneel aanpakt en de toegankelijkheid van zorg in de eigen leefomgeving waarborgt. Juist van medische technologie is op deze gebieden een grote bijdrage te verwachten.

Specifiek richt IMDI zich op twee doelen:

  • IMDI-technologie ondersteunt en/of vervangt inzet zorgpersoneel:
    • door het ondersteunen van (zelf)zorg door burgers, ook in hun rol als patiënt, en mantelzorgers.
    • door zorg die nu nog verricht wordt door mantelzorgers en/of professionals geheel of gedeeltelijk te vervangen door IMDI-technologie.
  • IMDI-technologie vermindert de zorgvraag van mensen met een chronische aandoening en ouderen:
    • door te voorkomen dat een bestaande aandoening leidt tot complicaties, beperkingen of een lagere kwaliteit van leven. Hierdoor is minder beroep op zorg nodig (secundaire preventie).
    • door technologie te ontwikkelen die bijdraagt aan doeltreffender diagnostiek, prognostiek en behandeling én tegelijkertijd het dagelijks functioneren van het individu faciliteert.

IMDI is een samenwerking tussen ZonMw NWO-TTW en NWO-SGW.

Subsidierondes

Om het doel van IMDI te behalen worden verschillende subsidierondes gedraaid. Deze zijn vaak in samenwerking met andere partijen zoals de topsector LSH (Health~Holland) en gezondheidsfondsen (zoals de Hartstichting). Momenteel is er geen openstaande subsidieronde.

Een overzicht van de lopende IMDI projecten vindt u onder projecten. Zie ook de Uitgelichte resultaten 2014 subsidieronde. Voor meer informatie over bereikte resultaten kunt u contact opnemen met het programmabureau.

IMDI congres 4 februari 2021

Op donderdagmiddag 4 februari werd het jaarlijkse IMDI congres gehouden. Deze keer vond het evenement volledig online plaats. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Talentprijs

Elk jaar wordt de IMDI Talentprijs uitgereikt. Dit is een prijs voor het beste afstudeeronderzoek over een nieuw medisch hulpmiddel en/of een daaraan gekoppelde e-healthtoepassing. Meer informatie over de prijs en de winnaar over het afgelopen collegejaar leest u in dit verslag.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over IMDI op www.imdi.nl. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website