Over dit programma

Om de kwaliteit van de gehandicaptenzorg te verbeteren en te komen tot een adequate kennisinfrastructuur is een wetenschappelijke onderbouwing en infrastructuur onontbeerlijk.

Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ZonMw in 2018 de opdracht gegeven om het programma Academische Werkplaatsen voor Verstandelijke Beperkingen vorm te geven.

In dit programma krijgen zes academische werkplaatsen meerjarige financiering voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, samen met de zorgpraktijk en het onderwijs. In de academische werkplaatsen werken dus zorgverleners, onderzoekers, onderwijsinstellingen en beleidsmakers samen aan langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Academische werkplaatsen

Kern van het programma is de duurzame versterking van deze netwerken die de opdracht hebben om zorginhoudelijk, wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek te initiëren, te faciliteren en uit te voeren. Onderzoeksvragen dienen aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt en de praktijk. Het doel hiervan is de verbetering van de kwaliteit van leven, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van het werk in de gehandicaptenzorg. Daarom werken medewerkers uit zorg- en kennisinstellingen binnen de academische werkplaatsen samen aan het ontwikkelen van nieuwe kennis die aan die doelstelling bijdraagt. Daardoor wordt nieuwe kennis ook toegepast in de zorgpraktijk, het onderwijs (MBO, HBO en WO) en het lokale beleid. En natuurlijk dienen effectieve interventies geïmplementeerd te worden in de dagelijkse zorg. Voor de zes academische werkplaatsen geldt dat aangesloten moet worden op voor de gehandicaptensector belangrijke richtlijnen en ontwikkelingen, zoals het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

Het betreft de volgende zes academische werkplaatsen:

Bundeling van krachten

De zes werkplaatsen hebben zich tevens verenigd in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Bij de associatie zijn meer netwerken aangesloten dan alleen diegenen die financiering gaan krijgen vanuit het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Zie voor meer informatie de website van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de projecten en resultaten van de academische netwerken? Houd dan de projectpagina van dit programma in de gaten of abonneer uzelf op de nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch Zieken.

Jaarverslagen 2021

Jaarverslagen 2020

Jaarverslagen 2019

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website