Over dit programma

Belangrijke aankondiging voor de Rubicon aanvragers

Vanwege een hack op het netwerk van NWO is het subsidieproces in de periode van 13 februari tot 22 maart 2021 stopgezet. NWO heeft inmiddels het subsidieproces volledig hervat en een aangepaste callplanning gepubliceerd voor verschillende oproepen waaronder de Rubicon.

  • De deadline van de Rubicon 2021-1 ronde (d.d. 30 maart 2021) komt te vervallen. De nieuwe deadline wordt 11 mei 2021, 14.00 uur.
  • Tegelijkertijd worden de Rubicon 2021-2 ronde en Rubicon 2021-3 ronde samengevoegd tot één ronde met een deadline eind november/begin december 2021.
  • Aanvragers die aan de voorwaarden voldoen voor de ronde 2021-2 mogen ook een aanvraag indienen in de gecombineerde ronde (Rubicon 2021-2/3).

Voor meer informatie hierover raadpleeg de volgende webpagina’s:

Wanneer u vragen heeft of met ons wilt overleggen over uw (veranderde) situatie, neemt u dan vooral contact met ons op.

-----------------------------------

Het programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière.

Waarvoor

Buitenlandse ervaring is vaak essentieel voor het opbouwen van een wetenschappelijke carrière. Rubicon stelt recent gepromoveerde, talentvolle wetenschappers in staat om aan buitenlandse topinstituten ervaring op te doen. Onderzoekers krijgen zo meer kans in de wetenschap aan het werk te blijven.

Voor wie

U kunt een aanvraag voor Rubicon indienen als u op de sluitingsdatum van de aanvraagronde niet langer dan één jaar geleden bent gepromoveerd. Ook als u nog met een promotieonderzoek bezig bent, kunt u een aanvraag indienen mits uw promotor uw proefschrift goedgekeurd heeft. Vrouwen worden nadrukkelijk uitgenodigd een aanvraag in te dienen. U kunt alleen een aanvraag indienen als u vanaf de sluitingsdatum van de aanvraagronde, in de 5 voorafgaande jaren voor een periode minimaal equivalent aan 3 jaar fulltime, onderzoek heeft gedaan aan een Nederlands academisch onderzoeksinstituut. Rubicon staat open voor alle wetenschappelijke disciplines voor een onderzoeksproject aan een buitenlands gastinstituut. Voor specifiek Nederlandse onderwerpen mag onderzoek gedaan worden aan een Nederlands instituut. Voorkeur gaat uit naar kandidaten die een subsidie aanvragen voor een verblijf aan een buitenlands instituut.

Wat aanvragen

Met de financiering kunt u minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden bij een buitenlands wetenschappelijk topinstituut onderzoek doen. U kunt financiering krijgen voor salariskosten inclusief de werkgeverslasten, reiskosten en in beperkte mate onderzoekskosten. Kosten voor huisvesting, computers en andere overhead worden niet vergoed. De vastgestelde bedragen zijn te vinden in het document Rubicon Bepalingen. Het is niet mogelijk een verblijf aan meerdere instituten te combineren. Veldonderzoek is toegestaan, afhankelijk van de aard van het onderzoek.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website