16 jonge wetenschappers ontvangen beurs voor hun onderzoek in het buitenland

Deze onlangs gepromoveerde onderzoekers gaan onderzoek doen aan buitenlandse onderzoeksinstellingen met een Rubicon-financiering van NWO en ZonMw. Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière. Het programma Rubicon biedt jonge, veelbelovende wetenschappers deze mogelijkheid.

Welke onderzoeksvragen gaan deze onderzoekers proberen te beantwoorden?

Deze zijn divers en wetenschapsbreed. Enkele voorbeelden. Een van de toegewezen projecten ontwikkelt een sensorpatch die de effectiviteit van medicijnen via zweet kan meten. Dit kan in de toekomst afname van een bloedmonster bij het monitoren van een  medicijntherapie vervangen.

Een andere onderzoeker gaat op zoek naar het antwoord op de vraag: Hoe groeien bladeren en vleugels van dezelfde soort reproduceerbaar altijd in dezelfde vorm terwijl de vormen voor verschillende soorten een enorme diversiteit kunnen vertonen?

En stel je voor dat we de elektrische eigenschappen van materialen op commando kunnen veranderen. Worden supersnelle en efficiënte elektronische schakelaars dan realiteit? Tot slot wordt onderzocht hoe herinneringen uit het verre verleden worden opgeslagen in het brein. De uitkomsten dragen bij aan onze fundamentele kennis over hoe het brein informatie verwerkt en hoe langdurige geheugensporen worden vastgelegd in het brein.

Waarheen en hoe lang?

Het merendeel van de laureaten uit deze ronde vertrekt voor de maximaal toegestane 24 maanden. Zeven laureaten gaan naar de Verenigde Staten, twee naar het Verenigd Koninkrijk en de overige onderzoekers verblijven in België, Canada,  Ierland, Israël, Portugal, Zuid-Afrika en Zwitserland voor hun onderzoek.

Kenmerken van het Rubicon-programma

De Rubiconbeurs maakt het voor jonge onderzoekers mogelijk onderzoek te doen aan een buitenlands instituut dat de beste omgeving biedt voor hun onderzoek. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. Per jaar kan NWO/ZonMw zo'n zestig jonge onderzoekers financieren binnen Rubicon (voor een totaalbedrag van 7 miljoen euro, verdeeld over 3 ronden). De toewijzingen uit dit bericht betreffen de derde financieringsronde van 2022.

Feiten en cijfers van deze ronde

Budget: ruim 2,4 miljoen euro
Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 42
Verdeling m/v bij aanvragen:  21 man, 21 vrouw
Aantal toewijzingen (honoreringspercentage): 16 (38,5%)
Verdeling m/v bij honoreringen: 9 man, 7 vrouw
Honoreringspercentage mannen: 42,9%

Honoreringspercentage vrouwen: 33,3%

Zij gingen hen voor

Enkele onderzoekers die met een Rubicon-beurs de wijde wereld in zijn gegaan, vloggen over hun ervaringen in het buitenland. Een aantal van de vlogs is opgenomen voor aanvang van de covid-19 pandemie, maar ook tijdens de pandemie heeft het onderzoek doorgang gevonden. Bekijk via deze link hoe deze onderzoekers hun onderzoekservaring in het buitenland hebben beleefd.

Bron: NWO