Over dit programma

Uitdagen van jonge (bio) medische gezondheidsonderzoekers

Doel van dit programma is om jonge (bio)medische, gezondheidsonderzoekers uit te dagen om nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in medisch en/of gezondheidsonderzoek te bewerkstellingen. De focus ligt op het ontwikkelen van een innovatief idee tot een proof of concept. Dit betekent dat, terwijl het idee of concept een lange termijn karakter heeft, het project gericht is op het testen van de hypothese achter het concept/idee. We verwachten dat enkele van deze experimentele onderzoeken resulteren in baanbrekende ontdekkingen en accepteren dat dit voor een deel van de Off Road-projecten niet zal gelden (‘High Risk- High Gain’ projecten).

Onconventionele onderzoeksrichting

Aanvragen binnen dit programma hebben een hoog risicoprofiel en liggen niet op de gebaande paden van onderzoek. Projectvoorstellen beschrijven een onconventionele onderzoeksrichting in een opstartfase. Leidend in de beoordeling zijn de ideeën, niet zozeer het cv van de onderzoeker. De nadruk ligt op het uitwerken van het idee en de uitkomst kan hierbij negatief zijn. De criteria voor indiening zijn ook minder uitgebreid. Het gaat om een lagere subsidie voor een korte periode.

Er wordt samengewerkt met het Onderzoeksprogramma Dementie

Verhogen van transparantie

Binnen dit programma, streeft ZonMw naar het gebruik van reporting guidelines bij het plannen van onderzoeksideeën (bijvoorbeeld de ARRIVE guidelines voor dierexperimenteel onderzoek). Van onderzoekers wordt, binnen dit programma, verwacht dat ze het gebruik van deze richtlijnen nastreven, daar waar relevant. Via Equator Network is er meer informatie over de verschillende beschikbare richtlijnen te vinden.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website