Werkplaatsen delen schat aan kennis voor de jeugdsector

De afgelopen 10 jaar ontwikkelden professionals uit de praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samen met ouders en jongeren kennis voor de jeugdsector. In ‘werkplaatsen’ werkten zij vanuit deze diverse perspectieven aan 1 doel: betere jeugdhulp. De opbrengst? Waardevolle resultaten, producten en lessen die de jeugdsector ondersteunen bij het veranderen en verbeteren.

De Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ’s) werkten de afgelopen jaren aan ruim 50 (onderzoeks)projecten. De concrete producten en methodieken delen we in het gloednieuwe digitale magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’. Zoals bijvoorbeeld een digitale beslistool die jeugdhulpverleners en ouders helpt om samen een besluit te nemen, een filmreeks rondom het thema veilig opgroeien, en Utrechtse Wijkacademies waar ouders samenkomen en praten over opvoedvragen.

Leren van samenwerken

‘Het is een feestje, samenwerken in een werkplaats. Wel een feestje dat je samen moet bouwen.’ Zo begint Arne Popma zijn column in het magazine. Het mooie van de werkplaats is: samen bedenk je iets dat echt aansluit bij de behoefte op de werkvloer, aldus Popma. Bij het bouwen van zo’n ‘feestje’ komt veel kijken. Hoe werk je bijvoorbeeld echt gelijkwaardig samen met ouders en jongeren? Hoe zorg je ervoor dat alle leden van de werkplaats betrokken blijven? En waar moet je op letten bij het uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek? In de publicatie lees je welke inzichten onderzoekers, professionals, beleidsmakers, ouders en jongeren hebben opgedaan. Zij geven je ook concrete tips mee om zelf in de praktijk te brengen.

Concrete opbrengsten

De meerwaarde die de samenwerking heeft opgeleverd vertaalt zich naar een grote hoeveelheid aan concrete producten en methodieken. In het magazine zijn deze gebundeld in 6 thema’s, waaronder ‘Integraal werken in de wijk’. Een belangrijk uitgangspunt van de Jeugdwet is dat ondersteuning en hulp integraal is en dichtbij het kind en het gezin wordt aangeboden, vaak via wijkteams. Maar is hulp van wijkteams werkelijk effectief? Sluit deze echt aan bij wat nodig is? Onderzoekers, professionals en beleidsmakers probeerden hierop antwoorden te vinden en pasten ondertussen hun werkwijzen aan.

10 jaar werkplaatsen

De eerste werkplaatsen ontstonden 10 jaar geleden. De werkplaatsen hebben de afgelopen jaren een boost gegeven aan kritisch, constructief, gelijkwaardig samenwerken en aan onderzoek doen met maatschappelijke impact. ‘De praktijkgerichtheid past bij de concrete vragen en wensen van gemeenten, zoals de juiste plek vinden voor kwetsbare jongeren, onder de juiste voorwaarden. Als je de verschillende perspectieven betrekt bij de aanpak van een vraagstuk, landt de oplossing ook beter’ vertelt Geert Schipaanboord die de afgelopen jaren vanuit de VNG betrokken was bij de werkplaatsen.

Toekomstblik

Het AWTJ-programma liep weliswaar in 2020 af, maar dat betekent niet het einde van de werkplaatsen. Een groot deel maakte een doorstart als ‘regionale kenniswerkplaats jeugd’ (RKJ). De komende 4 jaar zullen 15 RKJ’s, waaronder ook 6 nieuw opgerichte werkplaatsen, zich blijven inzetten voor betere zorg voor de jeugd. Symone Detmar en Robert Vermeiren werpen in het slotessay een blik op de toekomst en de uitdaging waar de werkplaatsen en de jeugdsector voor staan. ‘Probeer op alle niveaus de kloven te overbruggen’, is hun belangrijkste oproep.

Kennisvouchers

Ben je na het lezen van het magazine benieuwd geworden naar wat de werkplaatsen jouw organisatie kunnen brengen? ZonMw stelt laagdrempelige ‘kennisvouchers’ beschikbaar, waarmee je de kennis ook in jouw regio kunt inzetten.

Meer weten?

Onderwerpen