Vooraankondiging subsidieoproep 'Middellange termijn effecten van COVID-19 maatregelen’

Halverwege februari 2024 opent ZonMw een nieuwe subsidieronde binnen het COVID-19 deelprogramma Effecten van maatregelen tijdens een pandemie. Middels dit deelprogramma wordt onder andere ingezet op kennisvergroting over middellange termijn effecten van de coronamaatregelen (tot 5 jaar na uitbraak van de pandemie). Uiteindelijk zal het deelprogramma ook de wetenschappelijke onderbouwing voor de afweging van het invoeren van overheidsmaatregelen tijdens een pandemie (mondkapjesplicht, avondklok etc.) proberen te versterken.

Doel subsidieoproep

Het doel van deze eerste subsidieoproep binnen het deelprogramma is inzicht verwerven in epidemiologische en sociaal maatschappelijke middellange termijn effecten van de (niet-farmacologische) maatregelen genomen tijdens de COVID-19 pandemie. Verder zijn er onderzoeken nodig naar interventies die negatieve effecten van maatregelen kunnen beperken of verminderen, zogenaamde mitigatiestudies. Dit wordt ook wel flankerend beleid genoemd. Daarnaast valt onderzoek naar draagvlak en naleving van overheidsmaatregelen onder de bevolking ook onder deze subsidieoproep. Er wordt gevraagd om binnen het onderzoek rekening te houden met verschillende groepen in de samenleving, zoals kinderen, ouderen, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond of mensen die werken in verschillende sectoren.

Voor wie is de subsidieoproep bedoeld?

We nodigen onafhankelijke partijen uit om een subsidieaanvraag in te dienen. Belangrijk is dat organisaties die betrokken waren bij in- of uitvoering van overheidsmaatregelen tijdens de COVID-19 pandemie, niet hoofd- of medeaanvrager zijn van subsidie. Mocht u een subsidieaanvraag willen indienen, vragen we u alvast contact te leggen met partijen waar u mee wil samenwerken.

Budget en looptijd*

Het maximaal aan te vragen bedrag per subsidieaanvraag is €500.000,- met een maximale looptijd van 24 maanden. Ook projecten voor lagere bedragen mogen ingediend worden. Het maximale bedrag wordt in de te publiceren subsidieoproep mogelijk opgehoogd tot €1.000.000,-. Het totale beschikbare budget in deze subsidieronde bedraagt €5.000.000,-.

Voorlopige planning*

Deadline vooraanmelding 18 maart 2024
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 25 april 2024, 14.00 uur
Aanvrager ontvangt commentaar referenten voor wederhoor 23 mei 2024
Deadline indienen wederhoor 6 juni 2024, 10.00 uur
Besluit Eind juli 2024
Uiterlijke startdatum 1 november 2024

* De inhoud van de te publiceren subsidieoproep is altijd leidend. Aan deze vooraankondiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Vooraanmelding

Voor het indienen van een subsidieaanvraag voor deze subsidieronde is een vooraanmelding verplicht. Aanmelden kan tot en met maandag 18 maart 2024. U kunt zich via de te publiceren subsidieoproep vooraanmelden voor indiening.

Vragen

U kunt contact met ons opnemen via covid19@zonmw.nl of +31 70-515 03 13